1. تفسیر تطبیقی آیه «انذار» از نگاه فریقین

عزت الله مولایی نیا؛ محمد امین مومنی

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 143-169

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2015.533

چکیده
  آیه: (وَ أَنْذِرْ عَشیرَتَکَ الْأَقْرَبینَ) «شعراء/214» یکی از مهمترین آیاتی است که مأموریت رسول خدا را در مورد دین اسلام و انذارخویشان همراه با تعیین جانشین، به منظور پایه‌گذاری آن درنخستین هسته مرکزی اسلام درآغاز بعثت، بیان می‌کند.این،نخستین آیه‌ای است که درروزهای آغازین،پیامبر را به انذارخویشان نزدیک خود دستورمی دهد ...  بیشتر