نویسنده = ابراهیم ابراهیمی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تطبیقی مواجهه مفسران با فرآیند هم معنایی ( با تکیه بر نقدهای علامه طباطبایی بر سایر مفسران)

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1397، صفحه 203-221

10.22091/ptt.2018.3563.1417

ابراهیم ابراهیمی؛ فاطمه دست رنج؛ علیرضا طبیبی؛ ملیحه رمضانی


2. جایگاه رحمت الهی در تفاسیر فریقین

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 85-104

10.22091/ptt.2016.786

ابراهیم ابراهیمی