1. بررسی تطبیقی مواجهه مفسران با فرآیند هم معنایی ( با تکیه بر نقدهای علامه طباطبایی بر سایر مفسران)

ابراهیم ابراهیمی؛ فاطمه دست رنج؛ علیرضا طبیبی؛ ملیحه رمضانی

دوره 4، شماره 7 ، بهار و تابستان 1397، ، صفحه 203-221

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2018.3563.1417

چکیده
  هم معنایی یا ترادف از جمله روشهای مفسران در فهم و تفسیر واژگان قرآن و مجالی پر از اختلاف نظر و تکثر اصطلاحات است. این پژوهش در صدد بررسی روش کاربست هم معنایی یا ترادف در تفسیر المیزان و تحلیل تطبیقی نقدهای علامه طباطبایی بر روش برخی مفسران با هدف فهم دقیق و موشکافانه معنای واژگان است. نتایج حاصل، حاکی از آن است که وجه تشابه روش­های ...  بیشتر

2. جایگاه رحمت الهی در تفاسیر فریقین

ابراهیم ابراهیمی

دوره 2، شماره 3 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 85-104

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2016.786

چکیده
  رحمت دو جریان دائمی دارد که همواره بر همه ی هستی روان است : رحمت رحمانی و رحمت رحیمی . با رحمت رحمانی خلقت شکل گرفته است و با رحمت رحیمیه هستی به نهایت رشد خویش دست می یابد . خداوند انسان را آفرید تا رشد کند و او را از رحمت رحمانیه خود به رحمت رحیمیه برساند. رحیمیت خداوند بازگشت به ربوبیت او دارد. عالم پرورشگاه است. او رب همه موجودات است ...  بیشتر