نویسنده = محمد علی مهدوی راد
تعداد مقالات: 2
1. تاریخ تطبیقی انگارۀ تحریف بایبل در تفاسیر شیعه و اهل سنت

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1398، صفحه 297-321

10.22091/ptt.2019.3355.1379

محمدعلی طباطبایی؛ عبدالهادی مسعودی؛ محمد علی مهدوی راد


2. بازیابی مفهوم و قلمرو نسخ در تفاسیر تبیان و مفاتیح الغیب

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 35-60

10.22091/ptt.2017.526.1026

محسن قاسم پور؛ محمد علی مهدوی راد؛ فاطمه حاجی اکبری