کلیدواژه‌ها = کلید‌واژه ها: آیه کنز
تعداد مقالات: 1
1. منظورشناسی و مصداق یابی کنز با تحلیل تطبیقی آرای مفسران

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1398، صفحه 173-196

10.22091/ptt.2019.2921.1314

محمدعلی نظری؛ محمدعلی رضایی کرمانی؛ علی اسدی اصل