کلیدواژه‌ها = شؤون یتیم
تعداد مقالات: 1
1. رفتار دادگرانه با یتیمان در نگاه مفسران

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1399

10.22091/ptt.2020.5823.1809

علی اکبر غفاری؛ محمد مرادی