کلیدواژه‌ها = قاعده سیاق
تعداد مقالات: 1
1. نقد و بررسی قاعده بودن سیاق درپرتو تفاسیر قران کریم

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1399

10.22091/ptt.2020.3988.1496

سید احمد حبیب نژاد؛ عبدالجبار زرگوش نسب؛ مصطفی بخرد