کلیدواژه‌ها = واژگان کلیدی : "آیه انذار"
تعداد مقالات: 1
1. تفسیر تطبیقی آیه «انذار» از نگاه فریقین

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 143-169

10.22091/ptt.2015.533

عزت الله مولایی نیا؛ محمد امین مومنی