کلیدواژه‌ها = تفسیر تطبیقی
تعداد مقالات: 9
2. بازخوانی معنای «رکوع» در آیه ولایت از منظر فریقین

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 213-238

10.22091/ptt.2018.3031.1332

سیدمحمود طیب حسینی


5. بررسی تطبیقی روش و قواعد تفسیری علامه بلاغی و بنت الشاطی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-20

10.22091/ptt.2016.757

فاطمه احمدی نژاد؛ سید عبدالرسول حسینی زاده


6. بررسی تطبیقی آیه "استمتاع" در نگاه مفسران فریقین

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 35-60

10.22091/ptt.2016.780

مریم قوجائی خامنه؛ سید محمود طیب حسینی


7. بررسی تطبیقی نظریه جامعیت قرآن از منظر تفسیر المیزان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 33-54

10.22091/ptt.2015.587

علی احمد ناصح؛ فرزاد اسفندیاری


8. تفسیر تطبیقی:معنایابی و گونه شناسی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 9-32

10.22091/ptt.2015.588

انسیه عسگری؛ محمدکاظم شاکر


9. تفسیر تطبیقی آیات ابتدایی سوره دخان با تکیه بر مسأله نزول قرآن

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 7-37

10.22091/ptt.2015.534

کامران اویسی؛ رضا مودب