کلیدواژه‌ها = فریقین
تعداد مقالات: 10
2. مبانی مشروعیت حکومت از دیدگاه مفسران فریقین

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1399، صفحه 237-260

10.22091/ptt.2020.3770.1455

محمدجواد نجفی؛ محمدکاظم رحمان ستایش؛ زهرا ژرفی یگانه


3. بررسی تطبیقی آیه 80 سورۀ نمل در نگاه فریقین با تأکید بر نقد نظریۀ عدم سماع اموات

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1399، صفحه 187-206

10.22091/ptt.2020.3565.1425

محمد رضا نقیه؛ آزاده ابراهیمی فخاری


5. چشم زخم در تفاسیر فریقین

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 113-128

10.22091/ptt.2019.3463.1400

رضا باقی زاده پلامی


6. شیوة تربیتی قرآن کریم درتغییر رفتار مخاطبان عصر نزول در آیات نهی از ربا از دیدگاه فریقین

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 65-89

10.22091/ptt.2019.2972.1318

غلامحسین اعرابی؛ علی احمد ناصح؛ رضا نجفی


7. بررسی تطبیقی معناشناسی اولی الامر در آیات 59 و 83 سوره نساء از دیدگاه فریقین

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 23-50

10.22091/ptt.2018.1741.1122

فتح الله نجار زادگان؛ روح الله شهیدی؛ سیده راضیه توسل


8. جایگاه رحمت الهی در تفاسیر فریقین

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 85-104

10.22091/ptt.2016.786

ابراهیم ابراهیمی


10. فعالیت اجتماعی زنان در آرای مفسرین فریقین

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 99-118

10.22091/ptt.2015.641

سحر یوسفی؛ محمدهادی مفتح