کلیدواژه‌ها = فریقین
تعداد مقالات: 6
1. چشم زخم در تفاسیر فریقین

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 113-128

10.22091/ptt.2019.3463.1400

رضا باقی زاده پلامی


2. شیوة تربیتی قرآن کریم درتغییر رفتار مخاطبان عصر نزول در آیات نهی از ربا از دیدگاه فریقین

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 65-89

10.22091/ptt.2019.2972.1318

غلامحسین اعرابی؛ علی احمد ناصح؛ رضا نجفی


3. بررسی تطبیقی معناشناسی اولی الامر در آیات 59 و 83 سوره نساء از دیدگاه فریقین

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 23-50

10.22091/ptt.2018.1741.1122

فتح الله نجار زادگان؛ روح الله شهیدی؛ سیده راضیه توسل


4. جایگاه رحمت الهی در تفاسیر فریقین

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 85-104

10.22091/ptt.2016.786

ابراهیم ابراهیمی


6. فعالیت اجتماعی زنان در آرای مفسرین فریقین

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 99-118

10.22091/ptt.2015.641

سحر یوسفی؛ محمدهادی مفتح