1. بررسی تطبیقی آیه 80 سوره نمل در نگاه فریقین با تأکید بر نقد نظریه عدم سماع اموات

محمد رضا نقیه؛ آزاده ابراهیمی فخاری

دوره 6، شماره 11 ، بهار و تابستان 1399

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2020.3565.1425

چکیده
  بررسی آیات شریفه قرآن در میان مفسران فریقین می تواند در به دست آوردن معنای صحیح و جامع تری از آیات و رفع بعضی اختلافات ظاهری و نقد دیدگاه های هردو گروه راه‌گشا باشد. با وجود نقاط مشترک ، در تفسیر آیه 80 سوره مبارکه نمل اختلافاتی در تفسیر قسمت اول آن به چشم می خورد.برخی این آیه شریفه را دلیل مثبتی برای نظریه«عدم سماع اموات»می‌دانند ...  بیشتر

2. پژوهشی تطبیقی در تفسیر آیة «الخَبیثاتُ للخَبیثینَ وَ الطَّیِّباتُ لِلطَّیِّبِینَ» از منظر فریقین

علیرضا طبیبی؛ مجید زیدی جودکی

دوره 5، شماره 10 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 31-55

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2019.2732.1284

چکیده
  تاریخ ارسال: 12/02/98   |   تاریخ پذیرش: 15/05/98 در عصر جدید، پژوهش‌های تطبیقی بین مذهبی، عمدتاً در حوزة شیعی با هدف بررسی دیدگاه‌های فریقین و نقد و ارزیابی آنها در حال انجام است. در همین راستا، این نوشتار به بررسی آیه بیست‌وششم سورة نور پرداخته است؛ آیه‌ای که دیدگاه‌های مفسران فریقین و هم‌‌چنین روایات تفسیری اهل‌بیت، صحابه ...  بیشتر

3. چشم زخم در تفاسیر فریقین

رضا باقی زاده پلامی

دوره 5، شماره 9 ، بهار و تابستان 1398، ، صفحه 113-128

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2019.3463.1400

چکیده
  ازجمله پرسش‌های مطرح در جامعه، بحث واقعی‌بودن یا خیالی‌بودن چشم‌زخم است. در این تحقیق، چشم‌زخم از دیدگاه تفاسیر فریقین بررسی شده است. ازآنجاکه بسیاری از مردم با آن درگیر هستند، بحث و بررسی دربارة ضروری است. این تحقیق با روش توصیفی و تحلیلی، و در جمع‌آوری مطالب با روش کتابخانه‌ای و ازطریق فیش‌برداری به سامان رسیده است. در پایان، ...  بیشتر

4. شیوة تربیتی قرآن کریم درتغییر رفتار مخاطبان عصر نزول در آیات نهی از ربا از دیدگاه فریقین

غلامحسین اعرابی؛ علی احمد ناصح؛ رضا نجفی

دوره 4، شماره 8 ، پاییز و زمستان 1397، ، صفحه 65-89

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2019.2972.1318

چکیده
  تأثیرگذاری قرآن بر فرهنگ زمانه و تغییر در رفتار مخاطبان عصر نزول، همواره از مسائل مهم و چالش‌برانگیز میان مفسران و دانشمندان علوم قرآنی است. این مسئله در پاره‌ای از موضوعات؛ مانند نهی از ربا و رباخواری جدی‌تر است؛ چراکه عده‌ای از سود و منافع آن بهرمند شده‌اند و دگرگونی آن به‌راحتی امکان‌پذیر نیست. مطالعة آیات کریمه و دیدگاه فریقین ...  بیشتر

5. بررسی تطبیقی معناشناسی اولی الامر در آیات 59 و 83 سوره نساء از دیدگاه فریقین

فتح الله نجار زادگان؛ روح الله شهیدی؛ سیده راضیه توسل

دوره 3، شماره 6 ، پاییز و زمستان 1396، ، صفحه 23-50

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2018.1741.1122

چکیده
  واژۀ «اولی الامر» تنها در دو آیۀ 59 و 83 سورۀ نساء به کار رفته و از نظر اصطلاح‌شناسی مورد نزاع فریقین است. بسیاری از بزرگان شیعه مصداق این تعبیر را در آیۀ 59 تنها بر معصومین(ع) حمل کرده‌اند و با تکیه بر سیاق و روایاتی متعدد عصمت «اولی‌الامر» را ضروری پنداشته‌اند. تعیین مصداق این اصطلاح در آیۀ 83، شیعیان را به دو دسته تقسیم کرده ...  بیشتر

6. جایگاه رحمت الهی در تفاسیر فریقین

ابراهیم ابراهیمی

دوره 2، شماره 3 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 85-104

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2016.786

چکیده
  رحمت دو جریان دائمی دارد که همواره بر همه ی هستی روان است : رحمت رحمانی و رحمت رحیمی . با رحمت رحمانی خلقت شکل گرفته است و با رحمت رحیمیه هستی به نهایت رشد خویش دست می یابد . خداوند انسان را آفرید تا رشد کند و او را از رحمت رحمانیه خود به رحمت رحیمیه برساند. رحیمیت خداوند بازگشت به ربوبیت او دارد. عالم پرورشگاه است. او رب همه موجودات است ...  بیشتر

7. بررسی تطبیقی تنبیه بدنی زن در تفاسیر فریقین با توجه به ایه 34 سوره نساء

رضا باقی زاده پلامی

دوره 2، شماره 3 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 129-146

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2016.755

چکیده
  از جمله اموری که در نظام خانواده اتفاق می‌افتد، نافرمانی و سرکشی زن نسبت به شوهر است که در اصطلاح قرآن به آن نشوز می‌گویند. انگیزه های مختلفی از قبیل تحت فشار قرار دادن شوهر برای ارضای خواسته های تجمل گرایانه، امتیازات اقتصادی، میل به معاشرت با دیگران و ... می‌تواند سبب نشوز زن شود. در قرآن برای جلوگیری از نشوز زن از تنبیه بدنی سخن به ...  بیشتر

8. فعالیت اجتماعی زنان در آرای مفسرین فریقین

سحر یوسفی؛ محمدهادی مفتح

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 99-118

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2015.641

چکیده
  چکیدهفعالیت اجتماعی زنان ازجمله مسائلی است که دست یابی به دیدگاه قرآن درباره آن بسیار حائز اهمیت است. به طوری که عمل به فرامین الهی می تواند راه گشای بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی گردد؛ هرچند آیات 33 احزاب و 34 نسا در ظاهر با فعالیت اجتماعی زنان منافات دارد؛ در این پژوهش با بررسی آرای فریقین ذیل این آیات و بیان دیدگاه هرکدام از این ...  بیشتر