کلیدواژه‌ها = تفسیر
تعداد مقالات: 9
6. تاریخ تطبیقی انگارۀ تحریف بایبل در تفاسیر شیعه و اهل سنت

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1398، صفحه 297-321

10.22091/ptt.2019.3355.1379

محمدعلی طباطبایی؛ عبدالهادی مسعودی؛ محمد علی مهدوی راد


7. بررسی و مقایسه دیدگاه اصولیان شیعه و مفسران فریقین در تفسیر مهم‌ترین آیات اصل برائت

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 7-36

10.22091/ptt.2018.2085.1169

زهرا آتشی؛ مرتضی رحیمی؛ محمد جواد سلمانپور


8. تأثیر شأن نزول در برداشت‌های فقهی- تفسیری از آیات ازدواج

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 7-30

10.22091/ptt.2016.821

محمد امینی تهرانی؛ محمد فاکر میبدی؛ محمد جواد اسکندر لو


9. بررسی مکتب تفسیر علمی از دیدگاه مفسران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 95-116

10.22091/ptt.2015.539

اسمر جعفری؛ غلامحسین اعرابی