کلیدواژه‌ها = لوح محفوظ
تعداد مقالات: 1
1. جستاری در ضمیر اشاره به دور در آیات آغازین سوره‌ها

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 61-88

10.22091/ptt.2016.863

فاطمه سروی؛ جعفر نکونام