کلیدواژه‌ها = تفسیر قرآن به قرآن
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل مناسبتی آیه مباهله با دیگر آیات فضایل اهل بیت (ع)

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1397، صفحه 75-105

10.22091/ptt.2018.2804.1298

سید سجاد غلامی؛ کاوس روحی برندق


2. گسترۀ وحی محمدی در آیات سورۀ نجم از نگاه مفسران

دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1396، صفحه 201-225

10.22091/ptt.2017.2060.1165

علی تمسکی بیدگلی؛ سید محسن موسوی