کلیدواژه‌ها = قرآن
تعداد مقالات: 11
4. تأثیر شأن نزول در برداشت‌های فقهی- تفسیری از آیات ازدواج

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 7-30

10.22091/ptt.2016.821

محمد امینی تهرانی؛ محمد فاکر میبدی؛ محمد جواد اسکندر لو


5. بررسی تطبیقی روش و قواعد تفسیری علامه بلاغی و بنت الشاطی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-20

10.22091/ptt.2016.757

فاطمه احمدی نژاد؛ سید عبدالرسول حسینی زاده


7. بررسی تأویل از دیدگاه آیت الله معرفت و ابن عربی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 81-98

10.22091/ptt.2015.617

طاهره حاجی علیخانی؛ ابراهیم ابراهیمی


8. فعالیت اجتماعی زنان در آرای مفسرین فریقین

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 99-118

10.22091/ptt.2015.641

سحر یوسفی؛ محمدهادی مفتح


9. مطالعه تطبیقی مفاد آیه عرف در دید مفسران شیعه و اهل تسنن

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 57-74

10.22091/ptt.2015.535

کاوس روحی برندق؛ حمد حسین خوانین زاده


10. بررسی تطبیقی مسأله جبر در تفسیر کبیر فخر رازی و تفسیر المیزان علامه طباطبایی

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 75-94

10.22091/ptt.2015.532

محمود صیدی؛ احسان منصوری؛ مرتضی بیات