دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی تطبیقی رویکرد وثاقت خبری و وثاقت مخبری به احادیث اهل‌بیت(ع) و نقش آن در تفسیر قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

10.22091/ptt.2020.4224.1537

علی عبداله زاده؛ مهدی ایزدی


2. بررسی دیدگاه قرآن پژوهان فریقین در دلالت آیه 219 سوره شعراء بر موحد بودن اجداد پیامبر(ص) و اهل بیت مطهرشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

10.22091/ptt.2020.4669.1608

علی محمدی آشنانی؛ اکرم ناطق؛ حسین علوی مهر