دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی سه رویکرد در باره تفسیر آیات 16-19 سوره «قیامت» بر پایه با زخوانی جمله معترضه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1398

10.22091/ptt.2019.2852.1305

علی حسن بگی


2. مطالعه تطبیقی بررسی برخی شبهات پیرامون تغییرقبله با تاکید بر شبهه اقتباس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1398

10.22091/ptt.2019.4395.1566

مریم سادات سجادی؛ دکتر سید رضا مؤدب


3. اعتبار سنجی دیدگاه تفسیری علّامه طباطبایی با مفسّران المنار پیرامون رفع طور و مسخ بنی اسرائیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1398

10.22091/ptt.2020.4428.1571

مهری طاهر؛ سید محمد رضوی


4. بررسی دیدگاه مفسران فریقین پیرامون توقیفی یا اجتهادی بودن چینش سور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

10.22091/ptt.2020.5072.1680

محمد علی اخویان


5. سازگاری اسناد حسنات و سیئات به خدا و انسان در آیه 78 و 79 سوره نساء در اندیشه فخررازی و امام خمینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

10.22091/ptt.2020.4643.1601

رحمان عشریه


6. پژوهشی تحلیلی پیرامون انواع سیاق، در تفسیر روض الجنان و روح الجنان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

10.22091/ptt.2020.4271.1546

شهلا بابایی؛ سودابه مظفری؛ زهره ناعمی؛ سید عدنان اشکوری


7. بررسی تطبیقی روایات فریقین درباره «إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

10.22091/ptt.2020.4110.1522

حسن رضایی هفتادر؛ سمانه کوهی؛ سیفعلی زاهدی فر


8. بررسی تطبیقی تأثیر سحر بر پیامبر(ص) در صحیح بخاری و مسلم با توجه به شأن نزول معوِّذَتَین (سوره ناس و فلق )

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

10.22091/ptt.2020.3366.1384

سید حمزه عبدالله زاده؛ سیدحسین سیدموسوی؛ سیدمحمد مرتضوی


9. مبانی قرآنی نصرت الهی در کلام امام خمینی (ره) و مفسران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1398

10.22091/ptt.2020.5335.1730

غلامحسین اعرابی؛ علی احمد ناصح؛ لیلا جنتی


10. بررسی تطبیقی آیه 80 سوره نمل در نگاه فریقین با تأکید بر نقد نظریه عدم سماع اموات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

10.22091/ptt.2020.3565.1425

محمد رضا نقیه؛ آزاده ابراهیمی فخاری


11. نقد و بررسی آرای تفسیری فریقین در تفسیر آیه 44 سوره «ص»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

10.22091/ptt.2020.4371.1560

رسول محمدجعفری؛ مهدی اصلانی


12. تحلیل روش‌شناختی نقدهای علامه جوادی آملی در خصوص آیه مباهله بر تفسیر المنار

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

10.22091/ptt.2020.4457.1575

محمد حسین بیات؛ حسین محققی


13. تحلیل روش تفسیری شیخ اشراق و شیخ الرئیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

10.22091/ptt.2020.4404.1587

امیرعباس مهدوی فرد؛ امین الله شاکری موحد


14. تفسیر تطبیقی آیه 159 سوره نساءو ارتباط آن با نزول حضرت عیسی(ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1399

10.22091/ptt.2020.3005.1405

سعید توسلی خواه؛ محمد ابراهیم ایزدخواه