دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی تطبیقی رویکرد وثاقت خبری و وثاقت مخبری به احادیث اهل‌بیت(ع) و نقش آن در تفسیر قرآن کریم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

10.22091/ptt.2020.4224.1537

علی عبداله زاده؛ مهدی ایزدی


2. بررسی دیدگاه قرآن پژوهان فریقین در دلالت آیه 219 سوره شعراء بر موحد بودن اجداد پیامبر(ص) و اهل بیت مطهرشان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 دی 1399

10.22091/ptt.2020.4669.1608

علی محمدی آشنانی؛ اکرم ناطق؛ حسین علوی مهر


4. بررسی تطبیقی آراء مفسران در تفسیر «هَذَا رَبِّی» در آیات 76 تا 79 سوره انعام با تکیه بر ارتباط آیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1400

10.22091/ptt.2021.5306.1736

محمدحسین برومند؛ امیر جودوی؛ سامیه شهبازی


5. بازخوانی آیه شریفه « وَ لاَ تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ ‌« با رویکرد پیوستگی آیات

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1400

10.22091/ptt.2021.5340.1731

محمد بهرامی


6. بررسی و تحلیل تفسیری داستان سلیمان و ملکه سبا در نگاه قرآن کریم وتطبیق آن با عهد قدیم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1400

10.22091/ptt.2021.6192.1870

سید حسین حسینی بجدنی؛ مهدی مهریزی طرقی؛ سید محمد باقر حجتی؛ عنایت شریفی


7. تفسیر تطبیقی آیه 159 سوره نساءو ارتباط آن با نزول حضرت عیسی(ع)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1400

10.22091/ptt.2020.3005.1405

سعید توسلی خواه؛ محمد ابراهیم ایزدخواه


8. بررسی فضای نزول آیهٔ وارثان زمین با تکیه بر تفاسیر فریقین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1400

10.22091/ptt.2021.6317.1882

فاطمه باباعلی؛ محمد مهدی تقدیسی؛ جعفر نکونام


9. بررسی و نقد دیدگاه مفسران در آیه 120 انعام(تحلیلی از ظاهر و باطن اثم)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1400

10.22091/ptt.2021.5662.1778

رضا مهدیان فر؛ سیدمحمود طیب حسینی


10. گستره معرفتی قرآن کریم از منظر علامه طباطبایی و آیت الله جوادی آملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1400

10.22091/ptt.2021.4727.1620

سلیمان خاکبان


11. تحلیل انتقادی نظرگاه علامه طباطبایی و آیت الله معرفت پیرامون بطن قرآن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 فروردین 1400

10.22091/ptt.2021.5483.1751

مهیار خانی مقدم؛ سیده سعیده غروی