1. بررسی سه رویکرد در باره تفسیر آیات 16-19 سوره «قیامت» بر پایه با زخوانی جمله معترضه

علی حسن بگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1399

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2019.2852.1305

چکیده
  «جمله معترضه» یا «میان جمله» یکی از جمله هایی است که محلّی از اِعراب ندارد. این جمله به دلیل جایگاهی که در محاورات، دارد همواره مفسران در تفسیر آیات قرآن به آن توجه کرده اند، به طوری که گاه تفسیر آیه یا آیاتی که معترضه تلقی می شده؛ این تلقی بر تفسیر مفسران تأثیر گذار بوده است. یکی از مشهورترین و مهم ترین رویکرد ها در تفسیر ...  بیشتر

2. مطالعه تطبیقی بررسی برخی شبهات پیرامون تغییرقبله با تاکید بر شبهه اقتباس

مریم سادات سجادی؛ دکتر سید رضا مؤدب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 تیر 1399

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2019.4395.1566

چکیده
  قبله یکی از مهمترین نمادها در اسلام و نشانه هویت اسلامی است؛ انتخاب بیت المقدس به عنوان قبله نخستین و سپس تغییر آن به سمت کعبه ؛بازتاب بسیاری درعصر ظهور اسلام در بین یهودیان، داشته است. شماری از یهودیان معاصر پیامبر)صلّى اللّه علیه وآله( به دلیل آن که بیت المقدس درآغاز ظهور اسلام ، قبله مشترک بین مسلمانان با یهود بوده و برای فرار از ...  بیشتر

3. تفسیر تطبیقی آیه 159 سوره نساءو ارتباط آن با نزول حضرت عیسی(ع)

سعید توسلی خواه؛ محمد ابراهیم ایزدخواه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1399

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2020.3005.1405

چکیده
  چکیدهآیه شریفه 159 سوره نساء با به کار بردن ضمایر می فرماید:و هیچ کس از اهل کتاب نیست مگر این که به عیسی پیش از آن که بمیرد ایمان می آورد و او روز قیامت بر آنان گواهی می دهد . در تفسیر و تعیین مصداق مرجع ضمایر، اختلافاتی بین مفسرین شیعه و سنی وجود دارد. اساس این اختلاف، به تفسیر ضمیر هاء در «موته» برمی گردد. تعدادی از مفسرین اهل سنت مرجع ضمیر ...  بیشتر

4. بررسی تطبیقی آرای مفسران معتزله ، اشاعره و امامیه در مساله ابتلا و رابطه آن با عدل الهی با تاکید بر دیدگاه های تفسیری قاضی عبدالجبار، غزالی و فیض کاشانی

ابوالحسن بارانی؛ محمد علی اخویان؛ محسن ایزدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 تیر 1399

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2020.5634.1769

چکیده
  از آنجا که رابطه‌ی ابتلا با عدالت الهی از جمله چالش‌های فکری اندیشنمدان اسلامی می باشد پژوهش حاضر در مقام پاسخ به این پرسش است که چگونه سنت ابتلا با عدالت خدا سازگار است،به مقایسه دیدگاه‌های قرآنی سه اندیشمند امامیه،معتزله و اشاعره دراین‌باره پرداخته تا از تدقیق در نظریات‌ آنها، رهیافتی جامع‌تر پیدا کند و ضمنا نقاط قوت و ضعف دیدگاه‌ها ...  بیشتر

5. شالوده نظام اخلاق بندگی در قرآن با تاکید بر تفاسیر فریقین

سیده وحیده رحیمی؛ سمیه کتابی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 مرداد 1399

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2020.5629.1771

چکیده
  اخلاق بندگی از زیربنایی ترین مباحث قرآن است. با یک نظام مند، فهم و تحلیل روابط آموزه‌های اخلاقی قرآن عمیق تر انجام می‌شود. کلیدی ترین ارزش در آموزه‌های اخلاق بندگی، تقوا است.در این نوشتار به منظور کشف وتبیین جایگاه تقوا در نظام اخلاق بندگی قرآن- با روش توصیفی، تحلیلی- ابتدا نظام اخلاق بندگی در قرآن به صورت ساختاری مخروطی شکل شامل ...  بیشتر