مطالعه تطبیقی بررسی برخی شبهات پیرامون تغییرقبله با تاکید بر شبهه اقتباس

نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه قم

2 استاد /دانشگاه قم

چکیده

قبله یکی از مهمترین نمادها در اسلام و نشانه هویت اسلامی است؛ انتخاب بیت المقدس به عنوان قبله نخستین و سپس تغییر آن به سمت کعبه ؛بازتاب بسیاری درعصر ظهور اسلام در بین یهودیان، داشته است. شماری از یهودیان معاصر پیامبر)صلّى اللّه علیه وآله( به دلیل آن که بیت المقدس درآغاز ظهور اسلام ، قبله مشترک بین مسلمانان با یهود بوده و برای فرار از اعتراف به وحیانی بودن آیین اسلام، شبهه اقتباس قبله نخست مسلمانان را از یهود، مطرح نمودند و آن را دلیل حقانیت خود دانسته اند . در این مقاله به بیان برخی شبهات یهودیان پیرامون قبله چه قبل از تغییر و چه بعد ازتغییر ، در نگاه مفسران فریقین پرداخته شده و با بهره گیری از مستندات قرآنی ، نادرستی دیدگاه یهودیان درباره مسئله اقتباس قبله ، تبیین گردیده و بیان شده که دلایل گزینش بیت المقدس درآغاز ظهور اسلام به عنوان قبله مسلمانان ، حکیمانه بوده ؛ زیرا بیت المقدس سرزمین مبارک ومقدس بوده و در آن هنگام ، کعبه محل عبادت بت پرستان گردیده بود ولی با گسترش اسلام ، مکه از شرائط متفاوتی برخوردار شد و قبله به سوی کعبه به عنوان نخستین پرستشگاه و محل امن و عبادت همیشگی بندگان الهی ، تغییر یافت .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of some doubts about the change of the Qibla with emphasis adaptation doubt

نویسندگان [English]

  • maryam sadat sajadi 1
  • Sayed Reza Moaddab 2
1 qom university
2 qom univercity
چکیده [English]

Qibla is one of the most important symbols in Islam and is the sign of Islamic identity.
The choice of Jerusalem as the first Qibla and then its change to the Ka’bah had a huge reflection among the Jews in the era of the emergence of Islam.
A number of contemporary Jews of Muhammed the Messenger , because Jerusalem , was at the beginning of the emergence of Islam , the common Qibla between Muslims and the Jews ,and to escape the confession of the revelation of Islam , claimed the doubts about the adaptation of the first Qibla of Muslims from the Jews, as the reason for their legitimacy.
In this article some Jewish doubts about the Qibla were discussed, before and after the change, in the eyes of the commentators of (Shiite and Sunni), and using the Quranic documentation, the falsehood of the Jewish viewpoint about the issue of Qibla adaptation is explained;
And it is stated that the reasons for choosing Jerusalem at the beginning of the emergence of Islam, as the Qibla of the Muslims were wise, because Jerusalem was a sacred and holy land, and at that time, Ka’bah was the site of idol worship.
But with the spread of Islam, Mecca enjoyed a different situation and Ka’ba was chosen as the first Qibla , for safe and permanent worship-place of divine servants.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Qibla"
  • ” Ka’bah”
  • ” Jerusalem”
  • ” the Jews”
  • “doubts”
  • ’’ adapt”
CAPTCHA Image