تفسیر تطبیقی آیه 159 سوره نساءو ارتباط آن با نزول حضرت عیسی(ع)

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

گروه معارف، دانشکده الاهیات،دانشگاه قم

10.22091/ptt.2020.3005.1405

چکیده

چکیده
آیه شریفه 159 سوره نساء با به کار بردن ضمایر می فرماید:و هیچ کس از اهل کتاب نیست مگر این که به عیسی پیش از آن که بمیرد ایمان می آورد و او روز قیامت بر آنان گواهی می دهد . در تفسیر و تعیین مصداق مرجع ضمایر، اختلافاتی بین مفسرین شیعه و سنی وجود دارد. اساس این اختلاف، به تفسیر ضمیر هاء در «موته» برمی گردد. تعدادی از مفسرین اهل سنت مرجع ضمیر را اهل کتاب دانسته و معتقد شده­اندکه یکایک اهل کتاب قبل از مرگ خود به حضرت عیسی (ع) ایمان می آورند. در حالی که مفسرین شیعه مرجع ضمیر را حضرت عیسی(ع) می دانند و معتقدند این آیه شریفه اشاره به بازگشت ایشان در دوران ظهور حضرت مهدی(ع) و روشن شدن حقایق و در نتیجه ایمان اهل کتاب دارد.
در این مقاله با نقد و بررسی ادله و شواهد هر دو گروه به این نتیجه­ گیری می­ رسیم مرجع ضمیر "هاء" حضرت عیسی (ع) بوده و منظور از ایمان آوردن اهل کتاب قبل از مرگ حضرت عیسی (ع) مربوط به عصر ظهور حضرت مهدی(عج) است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The comparative interpretation of verse 159 of Sura Nisaa and its relationship with the descent of Jesus (AS)

نویسندگان [English]

  • saeed tavasoli khah
  • Mohammad Ebrahim Izadkhah
Department of Education, Faculty of Theology, University of Qom
چکیده [English]

Abstract
There are some disagreements among Shia and Sunni commentators on the interpretation of the verse of sharif 159 of chapter Nisāʾ (4:159). The reason behind it is the different interpretations of pronoun (ه) in the word “مَوته”. Some Sunni commentators maintain the pronoun denotes "the people of the Book" ((أهل الکتاب and believe that before departing life, all the people of the Book would believe in Prophet Jesus(peace on him) one by one, rather based on Shia commentators, the pronoun is referred to the prophet Jesus. Shia is of the opinion that the verse refers to the reappearance of Prophet Jesus at the time of appearance of Imam al-Mahdi when the truth would be clear for all the people of the Book.
Through investigation into some proofs of both Shia and Sunni viewpoints we can realize that pronoun (ه) refers to the prophet Jesus and indicates the time of Imam al-Mahdi’s appearance when the people of the Book will have faith in the truth before the demise of Prophet Jesus.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Reappearance of Prophet Jesus (Parousia)"؛ " Imam al-Mahdi"؛ "Time of Appearance"؛ " The people of the Book"
  • "woman surah verse159"
CAPTCHA Image