1. تفسیر تطبیقی:معنایابی و گونه شناسی

انسیه عسگری؛ محمدکاظم شاکر

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، صفحه 9-32

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2015.588

چکیده
  گسترش مطالعات تطبیقی و کارآمدی آن در حوزه علوم انسانی و مطالعات ادیان، سبب شده تا این روش مطالعاتی به ساحت دانش تفسیر نیز راه یابد. راه‌یابی این روش به حوزه تفسیر قرآن تنها به نظریه‌پردازی در ‌باره تفسیر تطبیقی و بیان ضرورت انجام آن محدود نشده است، بلکه تا مرز تأسیس رشته‌ای آموزشی و دانشگاهی با همین عنوان پیش رفته است. اما این که ...  بیشتر

2. بررسی تطبیقی نظریه جامعیت قرآن از منظر تفسیر المیزان

علی احمد ناصح؛ فرزاد اسفندیاری

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، صفحه 33-54

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2015.587

چکیده
  مساله جامعیت قرآن، یکی از مبانی مهم فهم و تفسیر قرآن است که مورد توجه و اهتمام مفسران قدیم وجدید بوده است. از جمله مفسرانی که به صورت جدی این موضوع را در تفاسیر خود طرح کرده اند، می توان به علامه طباطبایی و آلوسی بغدادی اشاره کرد. آنچه بررسی ها نشان می دهد این است که هرچند آلوسی فصل خاصی به این موضوع اختصاص می دهد، اما ذهن او از سوالات ...  بیشتر

3. جایگاه عقل ونقل در روش تفسیر قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی (ره) و ابن تیمیه

محسن موحدی اصل؛ علی اله بداشتی

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، صفحه 55-80

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2015.620

چکیده
  در این نوشتار، جایگاه «عقل» و «نقل» در تفسیر قرآن، از دیدگاه  ابن تیمیه وعلامه طباطبایی(ره) بررسی می شود . اگر در تفسیر قرآن، بر عناصری همچون «عقل» و «نقل» تأکید می­شود، به خاطر تأکیدی است که در متن قرآن، به این دو مؤلفه، در وصول به مقصود قرآن شده است. از دیدگاه علامه، عقل علاوه بر«مفتاح» بودن دین، نسبت ...  بیشتر

4. بررسی تأویل از دیدگاه آیت الله معرفت و ابن عربی

طاهره حاجی علیخانی؛ ابراهیم ابراهیمی

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، صفحه 81-98

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2015.617

چکیده
  موضوع این مقاله بررسی ومقایسه تأویل از دیدگاه ابن عربی و آیت الله معرفت است. در رابطه با تأویل و معنای آن دیدگاه های مختلفی وجود دارد که با توجه به گوناگونی آن لازم دیدیم نظر ابن عربی و آیت الله معرفت را در این باره مورد مطالعه قرار دهیم. واژه تأویل هفده بار در قرآن بکار رفته است که در برخی موارد، به تأویل آیات قرآن اشاره دارد. این استفاده ...  بیشتر

5. فعالیت اجتماعی زنان در آرای مفسرین فریقین

سحر یوسفی؛ محمدهادی مفتح

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، صفحه 99-118

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2015.641

چکیده
  چکیدهفعالیت اجتماعی زنان ازجمله مسائلی است که دست یابی به دیدگاه قرآن درباره آن بسیار حائز اهمیت است. به طوری که عمل به فرامین الهی می تواند راه گشای بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی گردد؛ هرچند آیات 33 احزاب و 34 نسا در ظاهر با فعالیت اجتماعی زنان منافات دارد؛ در این پژوهش با بررسی آرای فریقین ذیل این آیات و بیان دیدگاه هرکدام از این ...  بیشتر

6. اسرائیلیات داستان حضرت مریم وعیسی (ع) در تفاسیر فریقین با تاکید بر بحارالانوار

فائزه السادات خسروی؛ سیده وحیده رحیمی

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، صفحه 109-132

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2015.589

چکیده
  پژوهش حاضر، تحت عنوان "اسرائیلیات داستان حضرت مریم وعیسی(ع)در تفاسیر فریقین، با تاکید بر بحارالانوار"، با هدف استخراج روایات اسرائیلی بحارالانوار در نقل قصص مربوط به آنان نگارش یافته است. هدف عمده این بوده که با بررسی متن بحار در این بخش ها، و سایر آثار علامه مجلسی و تطبیق آن با تفاسیر فریقین، احادیث اسرائیلی داستان آن دو بزرگوار ونحوه ...  بیشتر

7. عبادت از دیدگاه فخررازی و علامه طباطبایی

منصور نیک پناه؛ ابراهیم نوری

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، صفحه 133-155

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2015.619

چکیده
  چکیده عبادت خداوند، دلیل آفرینش انسان از سوی خداوند است. بر این اساس، مفسران مختلف چون به این اصطلاح رسیده اند به توضیح و تبین مطلب پرداخته‌اند. امام فخر رازی و علامه طباطبایی، از بزرگترین مفسران اهل سنت و تشیع می‌باشند؛ مسلما نوع نگاه این دو به موضوع عبادت، راهنما و راهگشای بسیاری از ابهامات در باب عبادت است و از طرف دیگر میزان نزدیکی ...  بیشتر