نمایه نویسندگان

آ

 • آتشی، زهرا بررسی و مقایسه دیدگاه اصولیان شیعه و مفسران فریقین در تفسیر مهم‌ترین آیات اصل برائت [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 7-36]

ا

 • ابراهیمی، ابراهیم بررسی تطبیقی مواجهه مفسران با فرآیند هم معنایی ( با تکیه بر نقدهای علامه طباطبایی بر سایر مفسران) [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 203-221]
 • اخویان، محمد علی بررسی تطبیقی حکمت آفرینش شیطان از دیدگاه علامه طباطبایی (ره) و فخر رازی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 33-52]
 • اعرابی، غلامحسین شیوة تربیتی قرآن کریم درتغییر رفتار مخاطبان عصر نزول در آیات نهی از ربا از دیدگاه فریقین [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 65-89]
 • امامی، معصومه ضابطه‌مندی تفسیر ساختاری در تفاسیر المیزان، ألأساس فی القرآن و فی ظلال القرآن [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 147-196]
 • ایزدی، محسن بررسی تطبیقی رویکردهای هرمنوتیک فلسفی در تفسیر قرآن [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 271-296]

ب

 • بادپا، علی بررسی تطبیقی حکمت آفرینش شیطان از دیدگاه علامه طباطبایی (ره) و فخر رازی [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 33-52]
 • باقر، علیرضا نقش علوم بلاغی در تفسیر قرآن(مطالعة موردی کنایه و تعریض در تفسیر تبیان شیخ طوسی و کشاف زمخشری) [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 37-63]
 • بهجت پور، عبدالکریم بررسی تطبیقی دیدگاه علامه معرفت و علامه طباطبایی در منبعیت قرآن و روایات برای تفسیر [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 7-32]
 • بیات، مرتضی بررسی تطبیقی مساله شفاعت از منظر حکمت متعالیه، اشاعره(با محوریت آراء فخررازی) و معتزله(با محوریت آراء قاضی عبدالجبار) با توجه به آیات قرآن کریم [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 223-241]

ج

 • جلالی، سید مجتبی مقایسه وجوه تفسیری وتحلیل معنا شناختی «تبیان و تفصیل» از نظرفخر رازی وعلامه طباطبایی با تکیه بر تفسیر کبیر و المیزان [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 53-74]

ح

 • حسنوند، صحبت اله تحلیل تطبیقی انواع تغییر دلالت کلمه‌ها در تفسیر التبیان و المحرّر الوجیز [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 91-116]
 • حسنی بافرانی، طلعت ضابطه‌مندی تفسیر ساختاری در تفاسیر المیزان، ألأساس فی القرآن و فی ظلال القرآن [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 147-196]
 • حسینی، بی بی زینب مقایسة کارآمدی دو روش تفسیر کلامی و بیانی در فهم رزق [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 263-288]

خ

 • خراسانی، علی شرک ربوبی مشرکان عصر نزول در آیینه تفسیر تطبیقی با تمرکز بر آیه 31 یونس [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 137-152]
 • خزائی، میثم بررسی دیدگاه‌های تفسیری آیات حجاب و مجرمانه بودن عدم رعایت حجاب شرعی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 117-146]
 • خسروپناه، عبدالحسین بررسی تطبیقی هرمنوتیک ملاصدرا و گادامر [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 181-202]

د

 • دانش شهرکی، حبیب الله بررسی تطبیقی هرمنوتیک ملاصدرا و گادامر [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 181-202]
 • دست رنج، فاطمه بررسی تطبیقی مواجهه مفسران با فرآیند هم معنایی ( با تکیه بر نقدهای علامه طباطبایی بر سایر مفسران) [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 203-221]

ر

 • رحیمی، مرتضی بررسی و مقایسه دیدگاه اصولیان شیعه و مفسران فریقین در تفسیر مهم‌ترین آیات اصل برائت [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 7-36]
 • رضایی هفتادر، حسن بررسی تطبیقی آیه 124 سوره بقره از نگاه مفسران فریقین [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 154-179]
 • رضوی، سید محمد مفهوم‏شناسی تطبیقی ارتقاب در تفاسیر فریقین [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 169-196]
 • رمضانی، ملیحه بررسی تطبیقی مواجهه مفسران با فرآیند هم معنایی ( با تکیه بر نقدهای علامه طباطبایی بر سایر مفسران) [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 203-221]
 • رهبر، حمید تطبیق واژة «اساطیر» در قرآن ازمنظر مفسران فریقین و علمای اسطوره [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 323-336]
 • روحی برندق، کاوس تحلیل مناسبتی آیه مباهله با دیگر آیات فضایل اهل بیت (ع) [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 75-105]

ز

 • زرین کلاه، الهام ارزیابی میزان مطابقت روایات تفسیری ابن عباس با روایات اهل بیت (علیهم السلام) [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 239-270]
 • زکی‌زاده رنانی، علیرضا چگونگی تبدیل سیّئات به حسنات در نگاه مفسران فریقین [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 243-262]

س

 • سراقی، بهروز بررسی دیدگاه‌های تفسیری آیات حجاب و مجرمانه بودن عدم رعایت حجاب شرعی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 117-146]
 • سعیدی، حسن مقایسه وجوه تفسیری وتحلیل معنا شناختی «تبیان و تفصیل» از نظرفخر رازی وعلامه طباطبایی با تکیه بر تفسیر کبیر و المیزان [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 53-74]
 • سلمانپور، محمد جواد بررسی و مقایسه دیدگاه اصولیان شیعه و مفسران فریقین در تفسیر مهم‌ترین آیات اصل برائت [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 7-36]

ش

 • شریف، علیرضا مفهوم‏شناسی تطبیقی ارتقاب در تفاسیر فریقین [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 169-196]
 • شریف مقدم، هادی مروری بر شاخص‌های مهم علم‌سنجی (هم‌استنادی و هم‌‌‌واژگانی) و لزوم استفاده از این شاخص‌ها در تحلیل تولیدهای علمی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 297-321]

ص

 • صحرائی اردکانی، کمال بررسی تطبیقی آیه 124 سوره بقره از نگاه مفسران فریقین [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 154-179]
 • صفی خانی، فرنگیس سیر تاریخی آرای مفسران دربارۀ مفهوم «قَوَّامُونَ» [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 197-211]
 • صفی شلمزاری، سعید مقایسه وجوه تفسیری وتحلیل معنا شناختی «تبیان و تفصیل» از نظرفخر رازی وعلامه طباطبایی با تکیه بر تفسیر کبیر و المیزان [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 53-74]
 • صیدی، محمود بررسی تطبیقی مساله شفاعت از منظر حکمت متعالیه، اشاعره(با محوریت آراء فخررازی) و معتزله(با محوریت آراء قاضی عبدالجبار) با توجه به آیات قرآن کریم [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 223-241]

ض

 • ضیائی، ثریا مروری بر شاخص‌های مهم علم‌سنجی (هم‌استنادی و هم‌‌‌واژگانی) و لزوم استفاده از این شاخص‌ها در تحلیل تولیدهای علمی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 297-321]

ط

 • طبیبی، علیرضا بررسی تطبیقی مواجهه مفسران با فرآیند هم معنایی ( با تکیه بر نقدهای علامه طباطبایی بر سایر مفسران) [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 203-221]
 • طیب حسینی، سیدمحمود بازخوانی معنای «رکوع» در آیه ولایت از منظر فریقین [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 213-238]

ع

 • عامری، فاطمه نقش علوم بلاغی در تفسیر قرآن(مطالعة موردی کنایه و تعریض در تفسیر تبیان شیخ طوسی و کشاف زمخشری) [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 37-63]
 • عباداله عموقین، جعفر مروری بر شاخص‌های مهم علم‌سنجی (هم‌استنادی و هم‌‌‌واژگانی) و لزوم استفاده از این شاخص‌ها در تحلیل تولیدهای علمی [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 297-321]

غ

 • غلام نژاد، فاطمه بررسی تطبیقی هرمنوتیک ملاصدرا و گادامر [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 181-202]
 • غلامی، سید سجاد تحلیل مناسبتی آیه مباهله با دیگر آیات فضایل اهل بیت (ع) [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 75-105]

ف

 • فاضلی، علیرضا مقایسة کارآمدی دو روش تفسیر کلامی و بیانی در فهم رزق [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 263-288]

ق

 • قمرزاده، محسن بررسی تطبیقی دیدگاه علامه معرفت و علامه طباطبایی در منبعیت قرآن و روایات برای تفسیر [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 7-32]

م

 • محمّدی، سمیه چگونگی تبدیل سیّئات به حسنات در نگاه مفسران فریقین [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 243-262]
 • محمدی نبی کندی، باب اله بررسی تطبیقی آیه 124 سوره بقره از نگاه مفسران فریقین [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 154-179]
 • منصوری، احسان بررسی تطبیقی مساله شفاعت از منظر حکمت متعالیه، اشاعره(با محوریت آراء فخررازی) و معتزله(با محوریت آراء قاضی عبدالجبار) با توجه به آیات قرآن کریم [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 223-241]
 • موسوی پویا، سید روح الله مقایسة کارآمدی دو روش تفسیر کلامی و بیانی در فهم رزق [دوره 4، شماره 1، 1397، صفحه 263-288]

ن

 • ناصح، علی احمد شیوة تربیتی قرآن کریم درتغییر رفتار مخاطبان عصر نزول در آیات نهی از ربا از دیدگاه فریقین [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 65-89]
 • نجفی، رضا شیوة تربیتی قرآن کریم درتغییر رفتار مخاطبان عصر نزول در آیات نهی از ربا از دیدگاه فریقین [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 65-89]
 • نجفی، محمدجواد سیر تاریخی آرای مفسران دربارۀ مفهوم «قَوَّامُونَ» [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 197-211]
 • نکونام، جعفر سیر تاریخی آرای مفسران دربارۀ مفهوم «قَوَّامُونَ» [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 197-211]
 • نیل ساز، نصرت ارزیابی میزان مطابقت روایات تفسیری ابن عباس با روایات اهل بیت (علیهم السلام) [دوره 4، شماره 2، 1397، صفحه 239-270]

و