نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، ابراهیم نقد و بررسی دیدگاه مفسران فریقین دربارة جامعیت قرآن [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 221-244]
 • ابوالقاسمی، محمد جواد نظریۀ اذن و ولایت پیامبر اکرم(ص) در تشریع احکام الهی مبتنی بر آیات قرآن و آرای علمای فریقین [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 83-104]
 • احمدی نرگسه، رحیم بررسی و تجزیه و تحلیل کارگفت‌های اعلامی در سور و آیات نازله در غزوات رسول خدا(ص) [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 275-296]
 • اسدتاش، محمدعلی جایگاه و کارکرد قرائات شاذ در تبیین و توسعه معانی آیات قرآن کریم از منظر مفسران فریقین [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 9-36]
 • اسدی اصل، علی منظورشناسی و مصداق یابی کنز با تحلیل تطبیقی آرای مفسران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 173-196]
 • اعرابی، غلامحسین مدیریت اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی با تکیه بر سیرة حضرت یوسف(ع) (از نگاه مفسران فریقین) [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 145-170]

ب

پ

 • پاکروان، فرزاد بررسی معنای حروف مقطعه از دیدگاه آیت الله معرفت و نقد آن از منظر آیت الله جوادی آملی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 245-264]

ت

 • تجری، محمد علی بررسی معنای حروف مقطعه از دیدگاه آیت الله معرفت و نقد آن از منظر آیت الله جوادی آملی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 245-264]

ح

 • حاجوی، علی بررسی و تحلیل تفسیری ظلمت مؤمن و نور کافر در آیة 257 بقره [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 7-30]
 • حجت، هادی بررسی تطبیقی دیدگاه بی‌نیازی تفسیر قرآن از احادیث و دیدگاه همراهی قرآن و حدیث در تفسیر [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 247-273]
 • حسن بگی، علی بررسی تطبیقی مبانی تفسیری کشّاف، روح المعانی و الکاشف، دربارة شفاعت مسلمان گناهکار [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 129-144]
 • حسینی، زهره سادات معنا‌شناسی تحلیلی آیة «قُلْ ما یعْبَؤُا بِکُمْ رَبِّی لَوْ لا دُعاؤُکُمْ فَقَدْ کَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ یکُونُ لِزاماً» ازمنظر مفسران فریقین [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 63-77]
 • حسینی، سیدمحمدرضا نقد و بررسی تطبیقی شأن نزول آیه «إفک» با رویکردی تاریخی [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 87-112]
 • حقی، محمد مهدی بررسی تطبیقی مبانی تفسیری کشّاف، روح المعانی و الکاشف، دربارة شفاعت مسلمان گناهکار [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 129-144]
 • حیدری نصرت آبادی، زهره بررسی بازتاب رویارویی با تمدن نوین غربی در رویکرد عقلی –اجتماعی دو تفسیر المنارو المیزان [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 197-220]

خ

 • خوش فر، محسن معنا‌شناسی تحلیلی آیة «قُلْ ما یعْبَؤُا بِکُمْ رَبِّی لَوْ لا دُعاؤُکُمْ فَقَدْ کَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ یکُونُ لِزاماً» ازمنظر مفسران فریقین [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 63-77]

د

 • دادخواه، سحر معنا‌شناسی تحلیلی آیة «قُلْ ما یعْبَؤُا بِکُمْ رَبِّی لَوْ لا دُعاؤُکُمْ فَقَدْ کَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ یکُونُ لِزاماً» ازمنظر مفسران فریقین [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 63-77]

ر

 • راد، علی داستان قتل غلام توسط خضر؛ تحلیل و ارزیابی رهیافت‌های تفسیری [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 289-324]
 • رحمان ستایش، محمدکاظم بررسی تطبیقی دیدگاه‌ها درباره عبارت «من السَّماء» در آیات مربوط به باران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 55-82]
 • رضایی کرمانی، محمدعلی منظورشناسی و مصداق یابی کنز با تحلیل تطبیقی آرای مفسران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 173-196]
 • رفعت، محسن بررسی تطبیقی آرای مفسران در تبیین مفهوم ضلالت در آیۀ «وَ وَجَدَکَ ضَالاًّ فَهَدى» [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 171-196]

ز

 • زیدی جودکی، مجید پژوهشی تطبیقی در تفسیر آیة «الخَبیثاتُ للخَبیثینَ وَ الطَّیِّباتُ لِلطَّیِّبِینَ» از منظر فریقین [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 31-55]

س

 • سلطانی رنانی، محمد بررسی و نقد نظریات مفسران در بیان وجه ارتباط شرط و جزایِ آیه سوم سوره نساء [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 221-246]

ص

 • صائمی، داود بررسی و تحلیل تفسیری ظلمت مؤمن و نور کافر در آیة 257 بقره [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 7-30]
 • صدری فر، نبی الله سنت استیصال و امت محمدی(ص) (بررسی تطبیقی دیدگاه های المنار و المیزان) [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 265-288]

ض

 • ضمیری، محمد رضا سنت استیصال و امت محمدی(ص) (بررسی تطبیقی دیدگاه های المنار و المیزان) [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 265-288]

ط

 • طباطبایی، محمدعلی تاریخ تطبیقی انگارۀ تحریف بایبل در تفاسیر شیعه و اهل سنت [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 297-321]
 • طبیبی، علیرضا پژوهشی تطبیقی در تفسیر آیة «الخَبیثاتُ للخَبیثینَ وَ الطَّیِّباتُ لِلطَّیِّبِینَ» از منظر فریقین [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 31-55]
 • طهماسبی بلداجی، اصغر نقد و بررسی دیدگاه مفسران فریقین دربارة جامعیت قرآن [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 221-244]

ع

 • عارفی، خلیل بررسی تطبیقی دیدگاه بی‌نیازی تفسیر قرآن از احادیث و دیدگاه همراهی قرآن و حدیث در تفسیر [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 247-273]

غ

 • غیاثی، نقی بررسی و نقد دیدگاه فریقین درباره محور نزاع در آیه 59 سوره نساء [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 37-62]

ف

 • فراهانی فرد، سعید مدیریت اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی با تکیه بر سیرة حضرت یوسف(ع) (از نگاه مفسران فریقین) [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 145-170]

ق

 • قاسم زاده خشکرودی، محمود بررسی تطبیقی دیدگاه‌ها درباره عبارت «من السَّماء» در آیات مربوط به باران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 55-82]
 • قضایی، محمدرضا بررسی مصداق کوثر در سوره کوثر در تفاسیر روائی شیعه و سنی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 127-150]

ک

 • کاوه، محمد بررسی و تحلیل حرکت خورشیددر قرآن از منظر مفسران با علم [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 151-172]
 • کریمی نیا، محمد مهدی بررسی مصداق کوثر در سوره کوثر در تفاسیر روائی شیعه و سنی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 127-150]

گ

 • گرجیان، بهمن بررسی و تجزیه و تحلیل کارگفت‌های اعلامی در سور و آیات نازله در غزوات رسول خدا(ص) [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 275-296]
 • گل محمدی، محمد تقی بررسی و نقد تبیین و تفسیر آیات حجاب از دیدگاه صحابه رسول اکرم (ص) [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 197-220]

م

 • محمدزاده، عاطفه داستان قتل غلام توسط خضر؛ تحلیل و ارزیابی رهیافت‌های تفسیری [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 289-324]
 • مدنی، محمد حسین بررسی تطبیقی آرای مفسران در تبیین مفهوم ضلالت در آیۀ «وَ وَجَدَکَ ضَالاًّ فَهَدى» [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 171-196]
 • مرادی، امین بررسی مصداق کوثر در سوره کوثر در تفاسیر روائی شیعه و سنی [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 127-150]
 • مرادی کیاسرائی، سعید بررسی تطبیقی مسئله «وراثت انبیاء» و «خطبه فاطمه زهراء(ع) در جریان غصب فدک» در آراء یوسف شعار و مفسّران فریقین [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 325-364]
 • مسجدی، حیدر بررسی تطبیقی دیدگاه بی‌نیازی تفسیر قرآن از احادیث و دیدگاه همراهی قرآن و حدیث در تفسیر [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 247-273]
 • مسعودی، عبدالهادی تاریخ تطبیقی انگارۀ تحریف بایبل در تفاسیر شیعه و اهل سنت [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 297-321]
 • مفتح، محمد هادی بررسی تطبیقی مسئله «وراثت انبیاء» و «خطبه فاطمه زهراء(ع) در جریان غصب فدک» در آراء یوسف شعار و مفسّران فریقین [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 325-364]
 • مهدوی راد، محمد علی تاریخ تطبیقی انگارۀ تحریف بایبل در تفاسیر شیعه و اهل سنت [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 297-321]
 • مودب، سیدرضا جایگاه و کارکرد قرائات شاذ در تبیین و توسعه معانی آیات قرآن کریم از منظر مفسران فریقین [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 9-36]
 • موسوی شلحه، سیدمحمدرضا مدیریت اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی با تکیه بر سیرة حضرت یوسف(ع) (از نگاه مفسران فریقین) [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 145-170]
 • موسوی مقدم، سید محمد بررسی و تحلیل تفسیری ظلمت مؤمن و نور کافر در آیة 257 بقره [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 7-30]
 • مولوی، محمد سنت استیصال و امت محمدی(ص) (بررسی تطبیقی دیدگاه های المنار و المیزان) [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 265-288]
 • میرجلیلی، سیدکاظم بررسی و نقد تبیین و تفسیر آیات حجاب از دیدگاه صحابه رسول اکرم (ص) [دوره 5، شماره 1، 1398، صفحه 197-220]

ن

 • نجفی، محمدجواد بررسی بازتاب رویارویی با تمدن نوین غربی در رویکرد عقلی –اجتماعی دو تفسیر المنارو المیزان [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 197-220]
 • نظری، محمدعلی منظورشناسی و مصداق یابی کنز با تحلیل تطبیقی آرای مفسران [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 173-196]

ی

 • یوسفی، رقیه بررسی و تحلیل تفسیری ظلمت مؤمن و نور کافر در آیة 257 بقره [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 7-30]
 • یوسفی مقدم، محمدصادق بررسی تطبیقی استناد اختلاف قرائات به اجتهاد یا سنت [دوره 5، شماره 2، 1398، صفحه 107-126]