نمایه نویسندگان

ا

 • اتحاد، سیده فرناز بررسی «هدایت» در آیۀ 21 سورۀ ابراهیم در میراث تفسیری از ره گذر سیاق و تقابل [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 67-88]
 • احسانی، کیوان واکاوی نقدهای‌ ابن‌عادل بر زمخشری در برداشت‌‌های کلامی ـ ادبی از آیات در تفاسیر اللّباب و الکشّاف [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 147-168]
 • اسکندر لو، محمد جواد تفسیر آیه یازدهم سوره رعد از نگاه مفسران فریقین [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 219-241]
 • اسماعیلی، داود بررسی و تحلیل آراء مفسران قرآن از مفهوم «اصطفاء» و «عالمین»  در آیه 42 سوره آل‌عمران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 191-216]
 • اصلانی، فیروز دلالت­ سنجی واژه «البیان» در آیه­ "علمه البیان " بر نطق و تکلم انسان از نگاه مفسران فریقین [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 273-291]
 • ایازی، محمد علی بازشناسی ماهیت و مؤلفه‌های بدعت از دیدگاه مفسران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 117-144]
 • ایزدخواه، محمد ابراهیم تفسیر تطبیقی آیه 159 سوره نساءو ارتباط آن با نزول حضرت عیسی(ع) [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 85-100]
 • ایزدی، مهدی بررسی تطبیقی رویکرد وثاقت خبری و وثاقت مخبری به احادیث اهل‌بیت(ع) و نقش آن در تفسیر قرآن کریم [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 9-32]

ب

 • باباعلی، فاطمه بررسی فضای نزول آیهٔ وارثان زمین با تکیه بر تفاسیر فریقین [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 33-60]
 • برومند، محمدحسین بررسی تطبیقی آراء مفسران در تفسیر «هَذَا رَبِّی» در آیات 76 تا 79 سورۀ انعام با تکیه بر ارتباط آیات [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 267-293]
 • بزرگزاده، محمد تحلیل تطبیقی عملکرد تفسیری فخر رازی و آلوسی در مساله جسم‌انگاری خداوند [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 295-319]
 • بهرامی، محمد بازخوانی آیۀ *وَ لاَ تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلَى التَّهْلُکَةِ* با رویکرد پیوستگی و استقلال آیات [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 161-180]

پ

 • پاکزاد، عبدالعلی بررسی فقه‌الحدیثی و دیدگاه مفسران درباره روایت «حُبُّ عَلِیِّ بن ابی‌طالب حَسَنَهٌّ ...» [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 9-35]
 • پروان، صدیقه نظریه‌پردازی تطبیقی درباره عصمت پیامبر اکرم(ص) از تاثیرگذاری بر وحی (بررسی تطبیقی ادلۀ عقلی برخی مفسران عقل‌گرا با محوریت آیه 15سورۀ یونس) [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 101-128]

ت

 • تقدیسی، محمد مهدی بررسی فضای نزول آیهٔ وارثان زمین با تکیه بر تفاسیر فریقین [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 33-60]
 • توسلی خواه، سعید تفسیر تطبیقی آیه 159 سوره نساءو ارتباط آن با نزول حضرت عیسی(ع) [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 85-100]

ج

 • جاوری، محمد جواد بازشناسی ماهیت و مؤلفه‌های بدعت از دیدگاه مفسران [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 117-144]
 • جباری، محمد صالح واکاوی تطبیقی دیدگاه مفسران درباره آیه 6 سوره یس [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 91-114]
 • جودوی، امیر بررسی تطبیقی آراء مفسران در تفسیر «هَذَا رَبِّی» در آیات 76 تا 79 سورۀ انعام با تکیه بر ارتباط آیات [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 267-293]

ح

 • حجتی، سید محمد باقر بررسی و تحلیل تفسیری داستان سلیمان(ع) و ملکۀ سبا در نگاه قرآن کریم و تطبیق آن با عهد قدیم [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 207-232]
 • حسنی، طلعت بررسی قرآنی دیدگاه فمینیست‌های مسلمان و فمینیست‌های غربی در فرزندآوری [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 231-265]
 • حسینی بجدنی، سید حسین بررسی و تحلیل تفسیری داستان سلیمان(ع) و ملکۀ سبا در نگاه قرآن کریم و تطبیق آن با عهد قدیم [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 207-232]

خ

 • خاکبان، سلیمان گسترۀ معرفتی قرآن کریم از منظر علامه طباطبایی و آیت‌الله جوادی آملی [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 181-206]
 • خاکپور، حسین تحلیل تطبیقی عملکرد تفسیری فخر رازی و آلوسی در مساله جسم‌انگاری خداوند [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 295-319]
 • خانی مقدم، مهیار تحلیل انتقادی دیدگاه علامه طباطبایی و آیت‌الله معرفت درباره بطن قرآن کریم [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 129-161]

د

 • دیمه کار گراب، محسن بررسی «هدایت» در آیۀ 21 سورۀ ابراهیم در میراث تفسیری از ره گذر سیاق و تقابل [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 67-88]

ز

 • زرسازان، عاطفه ارزیابی دیدگاه مفسران درباره «قدم صدق» در سوره یونس با رویکرد سازگاری سیاق آیات با روایات تفسیری با تاکید بر روایات امامیه [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 295-317]

س

 • سیاوشی، کرم واکاوی تطبیقی دیدگاه مفسران درباره آیه 6 سوره یس [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 91-114]

ش

 • شریفی، عنایت بررسی و تحلیل تفسیری داستان سلیمان(ع) و ملکۀ سبا در نگاه قرآن کریم و تطبیق آن با عهد قدیم [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 207-232]
 • شمس، زینب بررسی قرآنی دیدگاه فمینیست‌های مسلمان و فمینیست‌های غربی در فرزندآوری [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 231-265]
 • شهبازی، سامیه بررسی تطبیقی آراء مفسران در تفسیر «هَذَا رَبِّی» در آیات 76 تا 79 سورۀ انعام با تکیه بر ارتباط آیات [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 267-293]

ط

 • طیب حسینی، سیدمحمود بررسی و نقد دیدگاه مفسران درباره آیه 120 سورۀ انعام (تحلیلی از ظاهر و باطن اثم) [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 321-348]

ع

 • عبداله زاده، علی بررسی تطبیقی رویکرد وثاقت خبری و وثاقت مخبری به احادیث اهل‌بیت(ع) و نقش آن در تفسیر قرآن کریم [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 9-32]
 • علوی مهر، حسین بررسی تحلیلی آراء قرآن‌پژوهان فریقین در دلالت آیه 219 سورۀ شعراء بر یکتاپرستی نیاکانِ پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 61-84]

غ

 • غروی، سیده سعیده تحلیل انتقادی دیدگاه علامه طباطبایی و آیت‌الله معرفت درباره بطن قرآن کریم [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 129-161]

ق

 • قدوسی، مرضیه ارزیابی دیدگاه مفسران درباره «قدم صدق» در سوره یونس با رویکرد سازگاری سیاق آیات با روایات تفسیری با تاکید بر روایات امامیه [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 295-317]
 • قیوم زاده، محمود بررسی فقه‌الحدیثی و دیدگاه مفسران درباره روایت «حُبُّ عَلِیِّ بن ابی‌طالب حَسَنَهٌّ ...» [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 9-35]

ک

 • کریمی، احمد دلالت­ سنجی واژه «البیان» در آیه­ "علمه البیان " بر نطق و تکلم انسان از نگاه مفسران فریقین [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 273-291]
 • کریمی، مصطفی نظریه‌پردازی تطبیقی درباره عصمت پیامبر اکرم(ص) از تاثیرگذاری بر وحی (بررسی تطبیقی ادلۀ عقلی برخی مفسران عقل‌گرا با محوریت آیه 15سورۀ یونس) [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 101-128]
 • کهن ترابی، میثم اعتبارسنجی روایات فریقین پیرامون مصادیق آیه 101 سوره انبیاء [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 241-269]

م

 • محمدی آشنانی، علی بررسی تحلیلی آراء قرآن‌پژوهان فریقین در دلالت آیه 219 سورۀ شعراء بر یکتاپرستی نیاکانِ پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 61-84]
 • مرتضوی، سید مهدی ارزیابی دیدگاه مفسران درباره «قدم صدق» در سوره یونس با رویکرد سازگاری سیاق آیات با روایات تفسیری با تاکید بر روایات امامیه [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 295-317]
 • مهدیان فر، رضا بررسی و نقد دیدگاه مفسران درباره آیه 120 سورۀ انعام (تحلیلی از ظاهر و باطن اثم) [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 321-348]
 • مهریزی طرقی، مهدی بررسی و تحلیل تفسیری داستان سلیمان(ع) و ملکۀ سبا در نگاه قرآن کریم و تطبیق آن با عهد قدیم [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 207-232]
 • مولایی نیا، عزت الله بررسی تطبیقی معنی آیه 207 بقره در روایات فریقین [دوره 7، شماره 2، 1400، صفحه 37-63]

ن

 • ناطق، اکرم بررسی تحلیلی آراء قرآن‌پژوهان فریقین در دلالت آیه 219 سورۀ شعراء بر یکتاپرستی نیاکانِ پیامبر(ص) و اهل بیت(ع) [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 61-84]
 • نکونام، جعفر بررسی فضای نزول آیهٔ وارثان زمین با تکیه بر تفاسیر فریقین [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 33-60]
 • نوری، ابراهیم تحلیل تطبیقی عملکرد تفسیری فخر رازی و آلوسی در مساله جسم‌انگاری خداوند [دوره 7، شماره 1، 1400، صفحه 295-319]

و