نمایه نویسندگان

آ

 • آسائی، فاطمه بررسی انتقادی خوانش مفسران امامیه، معتزله و اشاعره از رابطه مشیت انسان با مشیت خدا در آیه 30 سوره انسان [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 223-250]

ا

 • ابو زاده گتابی، یاسر روش‌های متولیان تربیت دینی از منظر مفسران فریقین با رویکرد ادیان [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 193-222]
 • احمد نژاد، امیر بررسی رویکرد تقریبی دو تفسیر التبیان و مجمع‌البیان در نقل روایات اهل‌بیت‌(ع) [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 339-366]
 • احمدیان، زینب بررسی تطبیقی آرای مفسران فریقین در مواجهه با آیه بیوت با تکیه‌بر نقد دیدگاه مشهور [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 9-36]
 • اله بداشتی، علی مطالعه تطبیقی- انتقادی تجرد نفس از دیدگاه تفسیری فخر رازی و علامه طباطبایی [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 185-214]
 • ایمانی مقدم، مهدی واکاوی تطبیقی تفاسیر روایی و فلسفی و عرفانی درباره حقیقت عرش الهی به‌عنوان مرتبه‌ای از عالم مجردات [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 307-238]

ب

 • بهشتی، نرگس بررسی تطبیقی معنای محصنات در تفاسیر شیعه و سنی تا قرن هفتم [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 37-64]

پ

 • پور روستایی، جواد تأثیر بلاغت در آیات موهم جسمانیت خداوند از نگاه مفسران تأویلی و ظاهرگرا [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 215-240]
 • پیروزفر، سهیلا سنجه‌های درستی‌آزمایی احتمالات تفسیری در روش تفسیر قرآن با قرآن بر اساس اصول‌تحلیل گفتمان [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 311-338]

ت

 • تابان(نویسنده مسئول)، جعفر علل زمینه ساز خرافه گرایی دینی از دیدگاه قرآن کریم با محوریت تفاسیر اجتماعی نمونه و فی ‌‌ظلال القرآن [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 139-166]
 • تقی زاده طبری، مهدی واکاوی دیدگاه‌های فریقین درباره «الذین أوتوا العلم» در سوره عنکبوت [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 107-160]
 • توحیدی، امیر ارتباط سنجی مفهوم ما عندالله با بقیه‌الله در قرآن کریم [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 161-184]
 • توکلی خانیکی، محمدجواد دلالت و مصداق «ولی دم» در آیه 33 سورۀ اسراء [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 101-130]

ج

 • جمالی، رضا واکاوی تطبیقی تفاسیر روایی و فلسفی و عرفانی درباره حقیقت عرش الهی به‌عنوان مرتبه‌ای از عالم مجردات [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 307-238]
 • جمالی راد، فهیمه سنجه‌های درستی‌آزمایی احتمالات تفسیری در روش تفسیر قرآن با قرآن بر اساس اصول‌تحلیل گفتمان [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 311-338]

چ

 • چراغچی، زهرا ارتباط سنجی مفهوم ما عندالله با بقیه‌الله در قرآن کریم [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 161-184]

ح

 • حاجی اکبری، فاطمه بررسی تطبیقی دیدگاه مفسران فریقین در چگونگی تحقق هدف از خلقت در آیه 56 سوره‌ ذاریات [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 329-354]
 • حجت، هادی بررسی تطبیقی نقش مرجحات ادبی و سیاقی قرائات در تفاسیر مجمع‌البیان طبرسی و معانی القرآن فراء با بیان اثر تفسیری در آیات مربوط [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 277-306]
 • حسنی بافرانی، طلعت تحلیل تفسیری آیات معرفت‌شناسی حسی و جایگاه و اعتبار آن در سیر آفاقی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 65-77]
 • حسینی بجدنی، سید حسین بررسی تطبیقی مصادیق اعجاز محتوایی از دید مفسران فریقین [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 281-310]
 • حسینی پور، محمد بررسی تفسیری آیات ۳۲-۳۳ سوره «ص» با تأکید بر نقد دیدگاه علامه طباطبایی و علامه فضل‌الله [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 87-112]
 • حکیمیان، علی محمد کاهش ارزش شهادت زنان در قیاس با مردان؛ تفسیر تطبیقی آیه 282 سوره بقره با تمرکز بر تفاسیر المنار، المیزان و مِن وحی القرآن [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 113-138]

خ

 • خردمند، فائزه سادات مطالعه تطبیقی- انتقادی تجرد نفس از دیدگاه تفسیری فخر رازی و علامه طباطبایی [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 185-214]
 • خلج، لیلا سیر تحول تطبیق در تفاسیر اهل سنت [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 367-387]
 • خنشا، علیرضا تبیین سیرتطورآرای مفسران فریقین دربارة آیة«شهدالله» [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 241-276]
 • خوب بین خوش نظر، سیدکریم علل زمینه ساز خرافه گرایی دینی از دیدگاه قرآن کریم با محوریت تفاسیر اجتماعی نمونه و فی ‌‌ظلال القرآن [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 139-166]

د

 • دیاری، محمد تقی تحلیل تفسیری آیات معرفت‌شناسی حسی و جایگاه و اعتبار آن در سیر آفاقی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 65-77]

ر

 • راد، علی رویکرد مفسران فریقین و شبهه قرآنی عصمت یونس (ع): تحلیل، نقد و انتخاب [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 251-280]
 • راد، علی سنجش آراء تفسیری فریقین در تبیین متعلّق «حقّ» و مرادیابی از «شهید» در آیه 53 فصلت [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 37-66]
 • رحمتی، سید مهدی بررسی تطبیقی دیدگاه مفسران فریقین در چگونگی تحقق هدف از خلقت در آیه 56 سوره‌ ذاریات [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 329-354]
 • رحیمیان، سعید تبیین سیرتطورآرای مفسران فریقین دربارة آیة«شهدالله» [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 241-276]
 • روحی برندق، کاوس بررسی انتقادی خوانش مفسران امامیه، معتزله و اشاعره از رابطه مشیت انسان با مشیت خدا در آیه 30 سوره انسان [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 223-250]

ز

 • زارعی، مجید سنجش آراء تفسیری فریقین در تبیین متعلّق «حقّ» و مرادیابی از «شهید» در آیه 53 فصلت [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 37-66]
 • زارعی حسین آباد، سمانه بررسی تطبیقی مصادیق اعجاز محتوایی از دید مفسران فریقین [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 281-310]

ش

 • شایق، محمد رضا تأثیر بلاغت در آیات موهم جسمانیت خداوند از نگاه مفسران تأویلی و ظاهرگرا [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 215-240]
 • شمخی، مینا تبیین سیرتطورآرای مفسران فریقین دربارة آیة«شهدالله» [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 241-276]
 • شمس، زینب تأثیر جنسیت در تفسیر (مطالعه تطبیقی دیدگاه مجتهده امین و آمنه ودود با مفسران مرد در آیات مرتبط با زنان) [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 67-100]
 • شیرزاد، محمدحسن کاهش ارزش شهادت زنان در قیاس با مردان؛ تفسیر تطبیقی آیه 282 سوره بقره با تمرکز بر تفاسیر المنار، المیزان و مِن وحی القرآن [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 113-138]
 • شیرزاد، محمدحسین کاهش ارزش شهادت زنان در قیاس با مردان؛ تفسیر تطبیقی آیه 282 سوره بقره با تمرکز بر تفاسیر المنار، المیزان و مِن وحی القرآن [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 113-138]

ص

 • صائمی، داود مطالعه تطبیقی- انتقادی تجرد نفس از دیدگاه تفسیری فخر رازی و علامه طباطبایی [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 185-214]

ط

 • طیب حسینی، سیدمحمود کاهش ارزش شهادت زنان در قیاس با مردان؛ تفسیر تطبیقی آیه 282 سوره بقره با تمرکز بر تفاسیر المنار، المیزان و مِن وحی القرآن [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 113-138]

ع

 • عباسی مقدم، مصطفی تأثیر جنسیت در تفسیر (مطالعه تطبیقی دیدگاه مجتهده امین و آمنه ودود با مفسران مرد در آیات مرتبط با زنان) [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 67-100]
 • عبداللهی واشان، لطفعلی بررسی تطبیقی مصادیق اعجاز محتوایی از دید مفسران فریقین [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 281-310]
 • عزیزی، سعید رویکرد مفسران فریقین و شبهه قرآنی عصمت یونس (ع): تحلیل، نقد و انتخاب [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 251-280]
 • عشریه، حامد بررسی تفسیری آیات ۳۲-۳۳ سوره «ص» با تأکید بر نقد دیدگاه علامه طباطبایی و علامه فضل‌الله [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 87-112]
 • عشریه، رحمان بررسی تفسیری آیات ۳۲-۳۳ سوره «ص» با تأکید بر نقد دیدگاه علامه طباطبایی و علامه فضل‌الله [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 87-112]
 • علوی مهر، حسین بررسی تطبیقی آرای مفسران فریقین در مواجهه با آیه بیوت با تکیه‌بر نقد دیدگاه مشهور [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 9-36]
 • عیسی زاده، عیسی روش‌های متولیان تربیت دینی از منظر مفسران فریقین با رویکرد ادیان [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 193-222]
 • عیسی زاده، نیکزاد سیر تحول تطبیق در تفاسیر اهل سنت [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 367-387]

غ

 • غریبی، محمدرضا بررسی تطبیقی نقش مرجحات ادبی و سیاقی قرائات در تفاسیر مجمع‌البیان طبرسی و معانی القرآن فراء با بیان اثر تفسیری در آیات مربوط [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 277-306]

ف

 • فراهانی، مهدی علل زمینه ساز خرافه گرایی دینی از دیدگاه قرآن کریم با محوریت تفاسیر اجتماعی نمونه و فی ‌‌ظلال القرآن [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 139-166]

ق

 • قاسمی، کوثر سنجش آراء تفسیری فریقین در تبیین متعلّق «حقّ» و مرادیابی از «شهید» در آیه 53 فصلت [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 37-66]
 • قاضی زاده، کاظم نقد و تحلیل تطبیقی دیدگاه‌های توجیهی مفسران معاصر درباره آیات جهاد ابتدایی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 167-192]
 • قربانخانی، امید مطالعه تطبیقی «گفت‌وگو با متن» در روش تفسیری شهید صدر و رویکرد هرمنوتیک گادامر [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 9-36]

ک

 • کفایی جلیلی فرد، زهرا نقد و تحلیل تطبیقی دیدگاه‌های توجیهی مفسران معاصر درباره آیات جهاد ابتدایی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 167-192]
 • کوهی گونیانی، قمر واکاوی دیدگاه‌های فریقین درباره «الذین أوتوا العلم» در سوره عنکبوت [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 107-160]

ل

 • لاله زاری، مسلم تأثیر بلاغت در آیات موهم جسمانیت خداوند از نگاه مفسران تأویلی و ظاهرگرا [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 215-240]

م

 • مرادی، فهیمه دلالت و مصداق «ولی دم» در آیه 33 سورۀ اسراء [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 101-130]
 • معارف، مجید بررسی تطبیقی مصادیق اعجاز محتوایی از دید مفسران فریقین [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 281-310]
 • معارف، مجید ارتباط سنجی مفهوم ما عندالله با بقیه‌الله در قرآن کریم [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 161-184]
 • موسوی دره بیدی، سید حسین بررسی رویکرد تقریبی دو تفسیر التبیان و مجمع‌البیان در نقل روایات اهل‌بیت‌(ع) [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 339-366]
 • موسوی مقدم، سید محمد سنجش آراء تفسیری فریقین در تبیین متعلّق «حقّ» و مرادیابی از «شهید» در آیه 53 فصلت [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 37-66]

ن

 • نجفی، محمدجواد بررسی تطبیقی معنای محصنات در تفاسیر شیعه و سنی تا قرن هفتم [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 37-64]
 • نفیسی، شادی نقد و تحلیل تطبیقی دیدگاه‌های توجیهی مفسران معاصر درباره آیات جهاد ابتدایی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 167-192]
 • نورائی، محسن واکاوی دیدگاه‌های فریقین درباره «الذین أوتوا العلم» در سوره عنکبوت [دوره 8، شماره 2، 1401، صفحه 107-160]
 • نورحسن فتیده، طاهره تحلیل تفسیری آیات معرفت‌شناسی حسی و جایگاه و اعتبار آن در سیر آفاقی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 65-77]
 • نیل ساز، نصرت نقد و تحلیل تطبیقی دیدگاه‌های توجیهی مفسران معاصر درباره آیات جهاد ابتدایی [دوره 8، شماره 1، 1401، صفحه 167-192]