نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، ابراهیم جایگاه رحمت الهی در تفاسیر فریقین [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 85-104]
 • احسانی، کیوان بررسی تطبیقی دیدگاه‌ها دربارة آیات رجم شیاطین با شهاب‌ها [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 111-136]
 • احمدی نژاد، فاطمه بررسی تطبیقی روش و قواعد تفسیری علامه بلاغی و بنت الشاطی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 1-20]
 • اسکندر لو، محمد جواد تأثیر شأن نزول در برداشت‌های فقهی- تفسیری از آیات ازدواج [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 7-30]
 • اسمی قیه باشی، صمد نقد و بررسی دیدگاه مفسران در تفسیر آیه « تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْ‏ءٍ » با تاکید بر جامعیت فطری و تربیتی قرآن [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 7-34]
 • اعرابی، غلامحسین بررسی ویژگی‌هایِ آل فرعون در تفاسیر فریقین [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 31-48]
 • امینی تهرانی، محمد تأثیر شأن نزول در برداشت‌های فقهی- تفسیری از آیات ازدواج [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 7-30]
 • ایازی، محمد علی مقایسه و نقد مفهوم مجاز از دیدگاه طباطبایی و شنقیطی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 89-110]
 • ایزدجو، تقی بررسی مبنای هدایت و ضلالت از دیدگاه سید مرتضی علم الهدی (ره) و فخر رازی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 105-128]

ب

 • باقی زاده پلامی، رضا بررسی تطبیقی تنبیه بدنی زن در تفاسیر فریقین با توجه به ایه 34 سوره نساء [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 129-146]
 • بکی، عبدالله بررسی تطبیقی سطوح روایت و عناصر آن در قصص سورۀ کهف [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 187-206]

پ

 • پرویزیان، مریم بررسی تطبیقی دیدگاه‌ها دربارة آیات رجم شیاطین با شهاب‌ها [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 111-136]

ح

خ

 • خداپرست، زهرا بررسی تطبیقی شأن نزول آیه انفاق (بقره، 274) نزد فریقین [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 137-158]

د

 • دژآباد، حامد بررسی تطبیقی شأن نزول آیه انفاق (بقره، 274) نزد فریقین [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 137-158]
 • دلیر، محسن بررسی تطبیقی تفسیر خطاب های "یا أَیُّهَا النَّبِی" و "یا أَیُّهَا الرَّسول" در قرآن کریم [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 181-196]
 • دیاری بیدگلی، محمد تقی بازتاب توریه و دروغ مصلحت آمیز در آیات قصص از منظر مفسران فریقین [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 61-80]

ر

 • راغبی، محمدعلی بررسی تطبیقی تفسیر خطاب های "یا أَیُّهَا النَّبِی" و "یا أَیُّهَا الرَّسول" در قرآن کریم [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 181-196]
 • رحمان ستایش، محمد کاظم بررسی تطبیقی روایات تفسیری آیۀ ذنب النبی(ع) بر پایۀ قواعد تفسیری [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 159-186]
 • رشیدی رنجبر، نوشین بازتاب توریه و دروغ مصلحت آمیز در آیات قصص از منظر مفسران فریقین [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 61-80]

ز

 • زارعی، طیبه بررسی تفسیری آیات ارتداد [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 147-158]

س

 • سروی، فاطمه بازتاب توریه و دروغ مصلحت آمیز در آیات قصص از منظر مفسران فریقین [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 61-80]
 • سروی، فاطمه جستاری در ضمیر اشاره به دور در آیات آغازین سوره‌ها [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 61-88]

ش

 • شاهرخی، سید احمدرضا بررسی مبنای هدایت و ضلالت از دیدگاه سید مرتضی علم الهدی (ره) و فخر رازی [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 105-128]
 • شیخ بهائی، محمد مجید بررسی تطبیقی روایات تفسیری آیۀ ذنب النبی(ع) بر پایۀ قواعد تفسیری [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 159-186]

ص

 • صادقی، ابوالفضل بررسی ویژگی‌هایِ آل فرعون در تفاسیر فریقین [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 31-48]

ط

ع

 • عباسی، رضا بررسی تطبیقی سطوح روایت و عناصر آن در قصص سورۀ کهف [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 187-206]
 • عزتی فردوئی، محمد رضا نقد و بررسی دیدگاه مفسران در تفسیر آیه « تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْ‏ءٍ » با تاکید بر جامعیت فطری و تربیتی قرآن [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 7-34]

ف

 • فاکر میبدی، محمد تأثیر شأن نزول در برداشت‌های فقهی- تفسیری از آیات ازدواج [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 7-30]

ق

 • قاضی زاده، کاظم مقایسه و نقد مفهوم مجاز از دیدگاه طباطبایی و شنقیطی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 89-110]
 • قوجائی خامنه، مریم بررسی تطبیقی آیه "استمتاع" در نگاه مفسران فریقین [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 35-60]

م

 • مؤدب، سید رضا نقد و بررسی دیدگاه مفسران در تفسیر آیه « تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْ‏ءٍ » با تاکید بر جامعیت فطری و تربیتی قرآن [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 7-34]
 • ملک الشعرایی، لیلا مقایسه و نقد مفهوم مجاز از دیدگاه طباطبایی و شنقیطی [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 89-110]

ن

 • ناصح، علی احمد بررسی تفسیری آیات ارتداد [دوره 2، شماره 1، 1395، صفحه 147-158]
 • نکونام، جعفر جستاری در ضمیر اشاره به دور در آیات آغازین سوره‌ها [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 61-88]

و

 • وزیری فرد، سید محمد جواد مؤلفه های وفاداری در خانواده در پرتو معناشناسی میثاق غلیظ در قرآن و تفاسیر [دوره 2، شماره 2، 1395، صفحه 49-60]