نظریة اذن و ولایت الهی پیامبر اکرم (ص) در تشریع احکام الهی مبتنی بر آیات قرآن و آرای علمای فریقین

نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی سازمان سمت

چکیده

چکیده :
ولایت تشریعی پیامبر اکرم (ص) از نظر شیعه پذیرفته شده است و اختلاف عمده‌ای وجود ندارد، ولی این موضوع مورد قبول همه علمای اهل سنت نیست. به همین دلیل مقالة حاضر در پی تبیین اختیارات پیامبر اکرم (ص) در تشریع احکام الهی مبتنی بر «نظریة اذن و ولایت الهی پیامبر اکرم (ص) در تشریع احکام مبتنی بر آیات قران و آرای علمای فریقین» است. در آغاز، ادبیات نظری و مفاهیم اصلی مرور و سپس اصل نظریه تبیین شده است. سپس با بهره‌مندی از آیات قرآن مجید و استفاده از آرای مفسرین فریقین سعی شده دلایل و مستندات نظریه بیان شود و با جمع‌بندی آیات و دیدگاه‌ها، از فرضیة پژوهش دفاع شود. این نظریه بیان می‌کند که خداوند پیامبر اکرم (ص) را مأذون ساخته و ولایت بر شریعت را به ایشان عطا فرموده است تا بتواند در چارچوب کلی دین اسلام، احکام موردنیاز جامعه را متناسب با مقتضیات زمان تشریع کند. این نظریه با نظریه اجتهاد النبی (ص) و نظریه تفویض امر الدین الی النبی تفاوت‌های عمده‌ای دارد.

کلید واژه‌ها: اذن؛ ولایت؛ تشریع؛ ولایت تشریعی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The theory of permission and the divine guardianship of the Holy Prophet (pboh) in legislating divine laws based on the verses of the glorious Qur'an and the opinions of scholars from both Shia and Sunni schools of thought.

نویسنده [English]

  • mohamad javad abolghasemi
samt .iran
چکیده [English]

Abstract:
The Holy Prophet's legislative guardianship has been accepted without major dispute by the Shia, although this isn't the case for many Sunni scholars. For this reason, this article attempts to elaborate on the Holy Prophet's authority to legislate divine laws based on the theory of "permission" and his divine guardianship based on the glorious verses of the Qur'an as well as the opinions of scholars from both Shia and Sunni schools of thought. We will start by reviewing the theoretical literature as well as the principal concepts, and then moving onto the main theory. After that, we will try to employ Qur'anic verses and the Shia and Sunni scholars' opinions in order to elaborate on the reasons and arguments for the main theory. This is in addition to our findings and views which substantiate our article's theory. This theory states that God Almighty permitted the Holy Prophet (pboh) to legislate and granted him guardianship over religion in order to enable him to make laws within Islam's overall framework according to the circumstances of the time. This theory is much different from the theory of "ijtihaf-al-nabi" (i.e. the legislating of laws by the Prophet) as well as the theory of "tafviz-amr-al-din" (i.e. handing the religion over to the Prophet).

Key words: Permission; Guardianship; Legislation; Legislative guardianship

کلیدواژه‌ها [English]

  • " Permission"
  • " Guardianshi"
  • " Legislatio"
  • " Legislative guardianship"
  • "Quran"
CAPTCHA Image