نویسنده = اسمر جعفری
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مکتب تفسیر علمی از دیدگاه مفسران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 95-116

10.22091/ptt.2015.539

اسمر جعفری؛ غلامحسین اعرابی