راهنمای نویسندگان

هیات تحریریه مجله پژوهشهای تفسیر تطبیقی ، ضمن احترام به همه نویسندگانی که مقالات ارزشمندشان را برای این مجله ارسال می کنند و تشکر از آنها به خاطر اعتمادشان به مجله، جهت تسهیل فرایند داوری، به مواردی که لازم است نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله در نظر داشته باشند اشاره می کند.

(از اینکه با حوصله و دقت موارد زیر را مطالعه می فرمایید از شما سپاسگزاریم)

 

 نوع مقالات:

دوفصلنامه پژوهشهای تفسیر تطبیقی تنها مقالاتی را که حاصل دستاورهای پژوهشی نویسنده و حاوی یافته های نوست ، در موضوعات قرآنی به صورت تطبیقی در یکی از عرصه های دیدگاه های تفسیری، اختلاف نظرها یا اشتراک نظرهای تفسیری بین شیعه و سایر فرقه های اسلامی یا بین دو فرقه یا دو مکتب یا مذهب از فرق، مکاتب و مذاهب اسلامی نگاشته شده باشد.

 

 در اولویت قرار دارند.

نویسندگان گرامی لطفا از ارسال مقالات با موضوعات یا محتوای تکراری و صرفا گزارشی اجتناب ورزند. تنها مقالات پژوهشی که از جهت موضوع و محتوا در اولویت هستند و به شیوه تحلیلی به نگارش درآمده اند همچنین مقالاتی که نویسنده در آن به صورت مستدل و تحلیلی به بیان دیدگاه های خود در یک مساله خاص (نقطه نظر )پرداخته است ، برای داوری ارسال می شوند.

 

  شرایط و ضوابط لازم برای  ارسال مقاله:

۱. برای ارسال مقاله به سامانه مجله به نشانی (http://ptt.qom.ac.ir/) مراجعه کرده و پس از ثبت نام و دریافت رمز وارد سامانه شده ، مقاله را بارگذاری کنید.

۲.  مقاله (یا بخشی از آن ) باید قبلا  جایی به چاپ نرسیده  و یا همزمان به مجله دیگری ارسال نشده باشد. (لطفا به بخش اصول اخلاقی انتشار مقاله، در بخش اطلاعات نشریه مراجعه کنید)

۳.  با توجه به اینکه همه مقالات فارسی  ابتدا در سامانه سمیم نور و مقالات انگلیسی در iThenticate  مشابهت یابی می شوند برای تسریع  فرایند داوری بهتر است نویسندگان محترم قبل از ارسال مقاله، از اصالت آن از طریق این دو سامانه مطمئن شوند. 

۴.شرط ارسال مقاله به داوری، رعایت راهنمای تدوین مقالات و برخورداری از  استانداردهای پژوهشی و پذیرش نهایی آن منوط به تأیید داوران و هیئت تحریریه است. (لطفا به بخش شرایط و ضوابط ارسال مقاله مراجعه کنید)

تبصره: درصورتی که مقاله پذیرفته شده، هنگام چاپ، بر اساس رای هیئت تحریریه،  نیاز به اصلاح مجدد داشت نویسندگان محترم ملزم به اعمال اصلاحات هستند.

۶. در صورتی که مقاله چند نویسنده دارد لازم است نویسنده مسئول، اسامی همه نویسندگان را (به فارسی و انگلیسی) در سامانه ثبت کند . علاوه بر این، ثبت کامل اطلاعات (از جمله رشته تحصیلی و دانشگاه یا گروه و دانشگاهی که در آن تدریس دارند( به زبان فارسی و انگلیسی) و شناسه پژوهشگر ORCID )  در سامانه ضروری است.

تبصره: افزایش اسامی نویسندگان پس از ارسال مقاله به هیچ وجه ممکن نیست ( مگر اینکه اثبات شود انجام اصلاحات درخواستی داور، تنها توسط شخص دیگری ممکن و انجام شده است) و حذف آن با نامه تاییدیه نویسنده مزبور ممکن است.

7. لازم است نویسندگان محترم همراه با ارسال مقاله فرم تعهد نامه  و فرم تعارض منافع را امضا کرده و ارسال کنند.

۸. نویسنده مسئول، مسئول مکاتبات نیز باید باشد.

۹. لازم است در مقاله ارسالی همه ضوابط مربوط به نگارش مقاله، چکیده،  شیوه استناد درون متن و فهرست منابع رعایت شده باشد و حجم مقاله و چکیده در حد استاندارد باشد (پایین، بخش راهنمای نگارش مقالات).

۱۰. لطفا از ارسال دو مقاله به طور همزمان یا در فاصله کوتاه خودداری فرمایید تا بتوانیم از مقالات ارزشمند دوستان شما هم بهره ببریم.

*** قابل ذکر است در صورتی که مقاله فاقد هر کدام از موارد فوق باشد قبل از قرار گرفتن در داوری اولیه (توسط سردبیر) به نویسنده عودت داده می شود و تصمیم اولیه پس از دارا بودن شرایط اولیه پذیرش اعلام می شود. در نتیجه نویسندگان محترم توجه داشته باشندجهت تسریع در تعیین وضعیت مقاله ، قبل از ارسال مقاله، موارد فوق را حتما رعایت کنند.

 

 فایلهای ارسالی:

 

 لازم است نویسندگان چهار فایل را در سامانه بارگزاری کنند ؛ فایل اصلی مقاله،  فایل مشخصات نویسندگان،  فایل تعهد نامه (با امضای همه نویسندگان) و فایل عدم تعارض منافع (با امضای نویسنده مسئول). (ارسال مقاله برای داوری، مشروط به ارسال چهار فایل مذکور و ثبت صحیح اطلاعات در سامانه است).

* در فایل اصلی به هیچ عنوان نام و مشخصات نویسندگان درج نشود.

 * در فایل مشخصات نویسندگان؛ عنوان مقاله و مشخصات نویسنده / نویسندگان،  به طور کامل ( به زبان فارسی و انگلیسی) ذکر شود ، شامل: نام و نام خانوادگی نویسنده / نویسندگان، مشخص کردن نویسنده مسئول( در صورتی که نویسندگان مقاله بیش از یک نفر باشد)، رتبه علمی، رشته تحصیلی، دانشگاه محل اشتغال یا تحصیل ، آدرس ایمیل آکادمیک، شناسه پژوهشگر ORCID و شماره تلفن.

  • در صورتی که مقاله مستخرج از پایان نامه کارشناسی ارشد یا رساله دکتری است، ذکر نام استاد راهنما و دانشگاه و عنوان رساله در فایل تعهد نامه ذکر شود (قابل ذکر است ذکر نام استاد راهنما به عنوان نویسنده مسئول الزامی نیست).

 

 راهنمای نگارش مقاله: 

مقاله نباید کمتر از ۵۰۰۰ کلمه و بیشتر از ۷۵۰۰ کلمه باشد.

* مقاله باید شامل؛ عنوان، چکیده فارسی (شامل تعریف موضوع، هدف، روش، نتیجه) ، مقدمه ( شامل تعریف مساله، پیشینه تحقیق (بسته به موضوع به زبان فارسی و انگلیسی)، اهمیت موضوع و دلیل نو بودن مقاله و ساختار مقاله) ، بدنه اصلی (توضیح و تحلیل مباحث)،  نتیجه، کتابنامه و چکیده انگلیسی باشد.

* مقاله باید در نرم افزار  (۱۹۹۷، ۲۰۰۳، ۲۰۰۷ یا ۲۰۱۳) word  و با قلم Bzar معمولی با اندازه ۱۳برای متن و با اندازه ۱۱ برای پانوشت و  قلم انگلیسی Times new Roman ، برای متن با اندازه ۱۲ و برای پانوشت با ۱۰ تایپ شده باشد. فهرست منابع نیز با فونت Bzar ۱۳ برای منابع فارسی و  Times New Roman ۱۱ برای منابع انگلیسی) تایپ شود. ( در ضمن استنادهای فارسی درون متن با قلم Bzar 12  و استنادهای انگلیسی با قلم Times New Roman 12 نوشته شود).

* از اشاره مستقیم / غیرمستقیم به نام نویسنده / نویسندگان مقاله در متن یا پاورقی خودداری شود.

*  اسامی خاص و اصطلاحات لاتین و ارجاعات توضیحی در پانوشت ذکر شود.( حرف اول افراد بزرگ و حرف اول اصطلاحات با حرف کوچک نوشته شود).

* از نقل قولهای مستقیم و طولانی پرهیز شود (لازم است حتما در مقاله مشخص باشد کدام بخش از متن، نقل قول مستقیم است)

*نقل قولهای مستقیم حداکثر تا ۴۰ کلمه در درون علامت نقل قول و بیش از آن به صورت تورفتگی نوشته شود.

* تقدیر و تشکر از افراد یا مؤسساتی که  بودجه پژوهشی مقاله را تامین کرده اند (تنها در  مقالات پذیرفته شده)،  قبل از فهرست منابع ذکر شود (قبل از آن در فایل عدم تعارض منافع ذکر شود).

* در صورت پذیرش مقاله، نگارش چکیده مبسوط به زبان انگلیسی ضروری است.

 

چکیده:

* چکیده استاندارد باید شامل تعریف موضوع، هدف، روش و نتایج به دست آمده باشد.

* چکیده باید بین ۱7۰ تا ۲۰۰ کلمه باشد.

* تعداد کلید واژه ها باید بین ۴ تا ۶ باشد.

 

 شیوه استناد دهی:

** شرایط زیر برای مقالات فارسی و انگلیسی یکسان است.

استنادها د رمقاله به شیوه (APA)  تنظیم شود:

*استناد درون متن، داخل پرانتز، شامل (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، حرف ص. شماره صفحه) باشد (در صورتی که از چند صفحه پیاپی استفاده شده باشد به صورت مثلا: صص. ۲۳-۲۵ (اعداد برای منابع فارسی از راست به چپ و برای انگلیسی از چپ به راست نوشته شود) .

*در صورتی که از یک نویسنده در یک سال، دو اثر چاپ شده باشد و د رمتن مورد استناد قرا رگرفته باشد پس از ذکر سال انتشار با حروف (الف و ب ) یا (a , b) از هم متمایز گردند.

*اگر تعداد نویسنده ها بیش از سه نفر باشد، تنها نام خانوادگی نویسنده اول ذکر شده و پس از آن از عبارت «و دیگران» استفاده شود.

* اگر در متن به بیش از یک منبع استناد شده باشد با نقطه ویرگول ؛ از هم جدا می شوند.

* در صورتی که نویسنده د رمتن به طور متوالی از یک منبع استفاده کرده باشد باشد نام منبع را تکرار کند.

 

**فهرست منابع

نکته مهم:

1. با توجه به چشم انداز مجله پژوهش های تفسیر تطبیقی  مبنی بر اثرگذاری در گفتمان علمی جهانی، ضروری است  مراجع مورد استفاده در مقالات از طریق یکی از پایگاه های اطلاعاتی یا استنادی  معتبر داخلی و خارجی  (ISI, Scopous, ISC, Index Copernicus, Pubmed) قابل دسترسی باشند. 

 

**** قابل ذکر  است مقالاتی که در نگارش آنها از مقالات نمایه شده در اسکاپوس استفاده شده باشد در اولویت چاپ قرار دارند.

 

2. به دلیل اینکه منابع فارسی و عربی مقالات ، به زبان انگلیسی هم ترجمه می شود لازم است موارد زیر را انجام دهید:

الف. در صورتی که از مقالات یا کتب ترجمه شده استفاده شده است اطلاعات اصلی آنها (شامل نام نویسنده، سال چاپ و عنوان کتاب) به زبان اصلی ذکر شود.

ب.  در صورتی که از مقالات  فارسی استفاده شده، لازم است اطلاعات مقاله (بر اساس سایت مجله ای که مقاله در آن به چاپ رسیده است)  به طور کامل به زبان انگلیسی درج شود.

۳. ذکر کد شناسه DOI  مقالات استفاده شده (فارسی و انگلیسی د رفهرست منابع الزامی است).

 

** منابع در پایان متن بر اساس حروف الفبا و به صورت زیر تنظیم شود.

*مقاله :  نام خانوادگی ، نام. (سال انتشار). عنوان مقاله. عنوان مجله ( به صورت ایتالیک)، (عدد دوره )(عدد شماره) عدد صفحات آغازین و پایانی مقاله (بدون ذکر حرف ص. یا p).

 *کتاب: نام خانوادگی ، نام. (سال انتشار).  عنوان کتاب ( به صورت ایتالیک). مترجم/ ویراستار/ گردآورنده. محل نشر: ناشر.

*کتاب با ویراستار، بدون نویسنده: نام خانوادگی ویراستار ، نام. (سال انتشار). عنوان کتاب ( به صورت ایتالیک).  محل انتشار: ناشر.

 کتاب ترجمه یا تصحیح شده: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده.(سال انتشار). عنوان کتاب (به صورت ایتالیک). (نام و نام خانوادگی، مترجم/مصحح). محل انتشار: ناشر. ( در صورت ترجمه: نام نویسنده، عنوان و سال انتشار کتاب به زبان اصلی هم درج شود).

*کتاب چند جلدی: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (سال انتشار).  عنوان کتاب (شماره جلد). محل انتشار: ناشر.

 *چاپ‌های دوم به بعد کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده. (سال انتشار). عنوان کتاب (چاپ ...ام). محل انتشار: ناشر.

*مقاله در مجموعه مقالات یا فصلی از یک کتاب دارای ویراستار یا گردآورنده:نام خانوادگی ، نام. (سال انتشار). عنوان مقاله/ فصل. در+  نام گردآورنده یا ویراستار.  عنوان مجموعه مقالات ( به صورت ایتالیک)،( شماره صفحات آغازین و پایانی مقاله/ فصل کتاب). محل نشر: ناشر. 

*منابع اینترنتی: نام خانوادگی، نام. عنوان مقاله.آدرس سایت ( به صورت ایتالیک). تاریخ دریافت مقاله.

نویسندگان محترم برای مطالعه بیشتر در باره شیوه استناددهی APA  می توانند به سایتهای زیر مراجعه کنند:

 

https://apastyle.apa.org/learn/index?tab=2

 

http://guides.libraries.psu.edu/apaquickguide/intext

http://library.canterbury.ac.nz/services/ref/apa/intext.shtml

مسئولیت مقاله و سرقت علمی

۱.  مسئولیت صحت و سقم مطالب بر عهده نویسنده/ نویسندگان است. از این رو مقالات بیانگر دیدگاه اعضاء هیئت تحریریه نیست.  .

۲. دوفصلنامه در رد یا قبول و ویرایش علمی و ادبی مقالات، آزاد است .

۳.  در صورتی که مقاله بیش از یک نویسنده داشته باشد محتوای مقاله باید مورد تایید همه نویسندگان باشد.

۴. در صورتی که نویسنده از دستاوردهای پژوهشی دیگران یا بخشی از پژوهش های خود، بدون ذکر منبع، استفاده کند، سرقت علمی به حساب آمده و مقاله پذیرفته نمی شود.

۵.** همه مقالات ارسال شده به مجله از طریق سامانه سمیم نور مشابهت یابی می شوند در صورت مشابهت، مقاله رد شده و برای داوری ارسال نمی شود. مجله قبل از چاپ مقالات، مجددا آنها را از طریق سمیم نور مشابهت یابی می کند در صورت تخلف، مقاله رد شده و چاپ نخواهد شد. همچنین اگر پس از چاپ، مشخص شود مقاله از پایان نامه یا کتابی اخذ شده که متعلق به نویسنده نبوده است مقاله از روی سایت برداشته شده و تخلف نویسنده پیگرد قانونی دارد.

برای مطالعه بیشتر در باره معنای سرقت علمی و قواعد آن ر. ک. به : 

(http://www.samimnoor.ir/view/fa/Article

https://publicationethics.org/case/plagiarism

     

  • تعهد نامه:
  • لازم است نویسنده (نویسندگان) تعهد نامه زیر را امضا و به همراه مقاله، به عنوان فایل تعهد نامه در سامانه بارگزاری کنند.
  •  این جانب "نام و نام خانوادگی " نویسنده (نویسنده مسئول ) مقاله «.....»  با ارائه آن به دوفصلنامه علمی-ـ پژوهشی پژوهش های تفسیر تطبیقی ، متعهد می شوم این نوشته پیش تر به هیچ صورتی منتشر و همزمان به مجله دیگری ارسال نشده است و تا زمان اعلام نتیجه داوری این مجله، به مجله دیگری ارسال نخواهد شد.
  • در ضمن نویسنده (نویسندگان) محتوای مقاله را تایید کرده و متعهد می شوم  این مقاله حاصل کار پدید آورنده (آورندگان) آن  می باشد.
  • این جانب در صورت گزارش یا مشاهده خلاف هر یک از تعهدات، مسئولیت تمامی عواقب آن را بر عهده خواهم گرفت.

امضای نویسندگان  

فرم تعارض منافع نویسندگان

 

فرم تعارض منافع

 

فرم تعارض منافع، توافق نامه‏ای است که نویسنده (گان) یک مقاله اعلام می‏کنند که در رابطه با انتشار مقاله ارائه شده به طور کامل از اخلاق نشر، از جمله سرقت ادبی، سوء رفتار، جعل داده‏ها و یا ارسال و انتشار دوگانه، پرهیز نموده‏اند و منافعی تجاری در این راستا وجود ندارد و نویسندگان در قبال ارائه اثر خود وجهی دریافت ننموده‏اند. فرم تعارض منافع به خوانندگان اثر نشان می‏دهد که متن مقاله چگونه توسط نویسندگان تهیه و ارائه شده است. نویسنده مسئول از جانب سایر نویسندگان این فرم را امضا و تایید می‏‏نماید و اصالت محتوای آن را اعلام می‏‏نماید. نویسنده مسئول هم چنین اعلام می‏دارد که این اثر قبلا در جای دیگری منتشر نشده و همزمان به نشریه دیگری ارائه نگردیده است. همچنین کلیه حقوق استفاده از محتوا، جداول، تصاویر و ... به ناشر محول گردیده است.

  

آدرس الکترونیکی:

نام نویسنده مسئول:

تلفن:

وابستگی سازمانی:

عنوان مقاله:

آیا نویسندگان یا موسسه مربوطه وجهی از یک شخص ثالث (دولتی، تجاری، بنیاد خصوصی و غیره) برای هر بخشی از مقاله ارائه شده (شامل کمک‏های مالی، نظارت بر داده‏ها، طراحی مطالعه، آماده‏سازی اثر، تجزیه و تحلیل آماری و ...) دریافت نموده است؟

بلی

خیر

 

آیا نویسندگان هرگونه اختراعی که در حال انجام، داوری و یا ثبت شده، مربوط به این اثر را در حال انجام دارند؟

 

بلی

خیر

 

آیا طرق دسترسی دیگری وجود دارد که خوانندگان بتوانند که اطلاعات اضافی اثر مذکور را از نویسندگان مقاله دریافت نمایند؟

بلی

خیر

 

آیا جنبه‏ای از این اثر مرتبط با حیوانات آزمایشی یا بیماری های خاص انسانی است که نیاز به اعلام و تایید اخلاق نشر باشد؟

بلی

خیر

 

نام نویسنده مسئول:                                                            تاریخ:                                                     امضا

 

 

نام داوران مجله پژوهش های تفسیر تطبیقی در سال 1398

 

علی

الهبداشتی

استاد تمام

یحیی

جهانگیری

استاد تمام

محمدکاظم

شاکر

استاد تمام

محمود

قیوم زاده

استاد تمام

سید رضا

مودب

استاد تمام

علی احمد

ناصح

استاد تمام

فتح الله

نجارزادگان

استاد تمام

کیوان

احسانی

استادیار

عباس

الهی

استادیار

محمدابراهیم

ایزدخواه

استادیار

رضا

باقی زاده پلامی

استادیار

علی

تمسکی بیدگلی

استادیار

طلعت

حسنی

استادیار

عبدالرسول

حسینی زاده

استادیار

سیده فاطمه

حسینی میرصفی

استادیار

فاطمه

دست رنج

استادیار

محمدکاظم

رحمان ستایش

استادیار

سیده وحیده

رحیمی

استادیار

رضیه سادات

سجادی

استادیار

داود

صائمی

استادیار

علیرضا

طبیبی

استادیار

سیدمحمود

طیب حسینی

استادیار

حسین

علوی مهر

استادیار

سیده سعیده

غروی

استادیار

محسن

قمرزاده

استادیار

سید ابوالفضل

موسویان

استادیار

امیرعباس

مهدوی فرد

استادیار

محمد

نوذری فردوسیه

استادیار

محمد حسین

واثقی راد

استادیار

ابراهیم

ابراهیمی

دانشیار

محمد علی

اخویان

دانشیار

محمد

اسعدی

دانشیار

محمد جواد

اسکندر لو

دانشیار

غلامحسین

اعرابی

دانشیار

عبدالله

امیدی فرد

دانشیار

حسین

جوان آراسته

دانشیار

محمدرضا

حاجی اسماعیلی

دانشیار

علی

راد

دانشیار

محمدعلی

راغبی

دانشیار

حسن

رضایی هفتادر

دانشیار

کاوس

روحی برندق

دانشیار

کرم

سیاوشی

دانشیار

صمد

عبداللهی عابد

دانشیار

خداخواست

عرب صالحی

دانشیار

مهدی

فرمانیان

دانشیار

عزت الله

مولایی نیا

دانشیار

محمدجواد

نجفی

دانشیار