درباره دوفصلنامه پژوهش های تفسیر تطبیقی

 • کشور محل انتشار: ایران
 • رتبه در پرتال نشریات علمی کشور: الف
 • ضریب تاثیر: Q3
 • ناشر: دانشگاه قم و انجمن ایرانی مطالعات قرانی و فرهنگ اسلامی
 • فرمت:  چاپی و الکترونیکی
 • شاپای چاپی:   4191-2476
 • شاپای الکترونیکی:4205-2476      
 • درصد پذیرش مقالات: 15%
 • نظم انتشار: دوفصلنامه
 • زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • حوزه تخصصی: علوم قرآن و تفسیر
 • دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
 • نوع  داوری: دو سو ناشناس
 • زمان داوری: حداقل 9 هفته (پاسخ اولیه حداکثر 10 روز)

 

 

 

شماره جاری: دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-300 

6. بررسی و تحلیل تفسیری داستان سلیمان و ملکه سبا در نگاه قرآن کریم وتطبیق آن با عهد قدیم

10.22091/ptt.2021.6192.1870

سید حسین حسینی بجدنی؛ مهدی مهریزی طرقی؛ سید محمد باقر حجتی؛ عنایت شریفی


بانک ها و نمایه نامه ها

ابر واژگان