دوره 4 (1397)
دوره 3 (1396)
دوره 2 (1395)
دوره 1 (1394)

تعداد دوره‌ها

5

تعداد شماره‌ها

10

تعداد مقالات

126

تعداد نویسندگان

218

تعداد مشاهده مقاله

82,544

تعداد دریافت فایل اصل مقاله

55,780

نسبت مشاهده بر مقاله

655.11

نسبت دریافت فایل بر مقاله

442.7

تعداد مقالات ارسال شده

786

تعداد مقالات رد شده

570

درصد عدم پذیرش

73

تعداد مقالات پذیرفته شده

108

درصد پذیرش

14

زمان پذیرش (روز)

246

تعداد پایگاه های نمایه شده

0

تعداد داوران

230

درباره دوفصلنامه پژوهش های تفسیر تطبیقی(علمی و پژوهشی)

 • ·         کشور محل چاپ : ایران
 • ·         ناشر: انتشارات دانشگاه قم
 • ·         فرمت:  چاپی و الکترونیکی
 • ·         شاپای چاپی:   4191-2476
 •           شاپای الکترونیکی:4205-2476
 • ·         قابل دسترسی از: magiran.com, noormags.ir, sid.ir, civilica.com academia.edu
 • ·         درصد پذیرش مقالات:41%
 • ·         وضعیت چاپ: چاپی و الکترونیکی
 • ·         نوبت‌های چاپ:دوفصلنامه
 • ·         دسترسی قبلی: بلی
 • ·         زبان مجله: فارسی (چکیده انگلیسی)
 • ·         حوزه  تخصصی:علوم قرآن و تفسیر
 • ·         هزینه چاپ مقاله: رایگان
 • ·         نوع مجله:علمی- پژوهشی
 • ·         دسترسی رایگان و آزاد به مقالات: بلی
 • ·         نمایه شده: بلی
 • ·         نوع  داوری: داوری بدون نام و حداقل 2 داور
 • ·         زمان داوری: حداقل 9 هفته
 • ·         ایمیل مجله: ptt@qom.ac.ir

این نشریه از قوانین کپی رایت پیروی می کند

این نشریه از قوانین cope تبعیت می کند

 

 

1. بررسی و تحلیل تفسیری ظلمت مؤمن و نور کافر در آیة 257 بقره

سید محمد موسوی مقدم؛ علی حاجوی؛ رقیه یوسفی؛ داود صائمی

دوره 5، شماره 10 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 7-30

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2019.3021.1327

چکیده
  تاریخ ارسال: 25/3/98   |   تاریخ پذیرش: 08/06/98 آیة 257 سورة بقره؛ از جمله آیات بحث‌انگیز قرآن است که در آن از «اخراج مؤمنان از ظلمات به نور» و «اخراج کافران از نور به ظلمات» سخن به میان آمده است. مسئله اصلی این پژوهش، چیستی ظلمت مؤمن و نور کافر است. در این راستا، آرای مفسران جمع‌آوری و در شش بخش مورد نقد و ارزیابی قرار گرفته ...  بیشتر

2. پژوهشی تطبیقی در تفسیر آیة «الخَبیثاتُ للخَبیثینَ وَ الطَّیِّباتُ لِلطَّیِّبِینَ» از منظر فریقین

علیرضا طبیبی؛ مجید زیدی جودکی

دوره 5، شماره 10 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 31-55

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2019.2732.1284

چکیده
  تاریخ ارسال: 12/02/98   |   تاریخ پذیرش: 15/05/98 در عصر جدید، پژوهش‌های تطبیقی بین مذهبی، عمدتاً در حوزة شیعی با هدف بررسی دیدگاه‌های فریقین و نقد و ارزیابی آنها در حال انجام است. در همین راستا، این نوشتار به بررسی آیه بیست‌وششم سورة نور پرداخته است؛ آیه‌ای که دیدگاه‌های مفسران فریقین و هم‌‌چنین روایات تفسیری اهل‌بیت، صحابه ...  بیشتر

3. بررسی تطبیقی دیدگاه‌ها درباره عبارت «من السَّماء» در آیات مربوط به باران

محمود قاسم زاده خشکرودی؛ محمدکاظم رحمان ستایش

دوره 5، شماره 10 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 55-82

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2018.2551.1236

چکیده
  تاریخ ارسال: 18/01/98   |   تاریخ پذیرش: 11/06/98 باران در آیات مختلف قرآن، ضمن بیان صفات الهی، برای ذکر سرگذشت اقوام مختلف و برشمردن نعمت‌های الهی و ... آمده است. در میان این آیات، تعبیر «من السَّماء» به‌ چشم می‌خورد که می‌تواند ناظر به مبدأ آبِ باران قلمداد شود و نگاهی به برخی تفاسیر، گویای آن است که عبارت‌هایی نظیر «من ...  بیشتر

4. نظریۀ اذن و ولایت پیامبر اکرم(ص) در تشریع احکام الهی مبتنی بر آیات قرآن و آرای علمای فریقین

محمد جواد ابوالقاسمی

دوره 5، شماره 10 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 83-104

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2019.4131.1527

چکیده
    تاریخ ارسال: 16/12/97   |   تاریخ پذیرش: 03/03/98 ولایت تشریعی پیامبر اکرمˆ از نظر شیعه، پذیرفته شده است و اختلاف عمده‌ای وجود ندارد؛ ولی این موضوع مورد قبول همة علمای اهل‌سنت نیست. به همین دلیل، مقالة حاضر در پی تبیین اختیارات پیامبر اکرمˆ در تشریع احکام الهی مبتنی بر «نظریة اذن و ولایت الهی پیامبر اکرمˆ در تشریع احکام مبتنی ...  بیشتر

5. بررسی تطبیقی استناد اختلاف قرائات به اجتهاد یا سنت

محمدصادق یوسفی مقدم

دوره 5، شماره 10 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 107-126

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2019.4067.1508

چکیده
  موضوع این مقاله بررسی دو نظریه استناد اختلاف قرائات به اجتهاد قاریان یا سنت نبوی است. بر این اساس، نخست با بیان اجمالی کیفیت اختلاف قرائات، مساله استناد قرائات به اجتهاد یا سنت، به عنوان محل اختلاف تبیین شده، آنگاه دلائل هر دو دیدگاه بررسی و نقد شده و ثابت گردیده است که عالمان قرائت، قرائت غیر مستند به سنت را معتبر نمی‌دانند و مدعیان ...  بیشتر

6. بررسی مصداق کوثر در سوره کوثر در تفاسیر روائی شیعه و سنی

محمدرضا قضایی؛ امین مرادی؛ محمد مهدی کریمی نیا

دوره 5، شماره 10 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 127-150

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2019.3884.1479

چکیده
  سوره کوثر از ابتدای نزول از توجه خاصی در نگاه مفسران برخوردار بوده است. تبیین مصداق واژه «کوثر» از زمان نزول این سوره از موارد چالشی در میان مفسران بوده است. این آراء تفسیری در میان تفاسیر روائی رونق بیشتری داشته است. آنچه در این تفاسیر به چشم میخورد بیان معنای کوثر و ذکر مصادیق این معنا است و از مصداق این واژه در زمان نزول سوره ...  بیشتر

7. بررسی و تحلیل حرکت خورشیددر قرآن از منظر مفسران با علم

محمد کاوه

دوره 5، شماره 10 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 151-172

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2019.3759.1453

چکیده
  قرآن مجید به عنوان معجزه جاوید، در سوره‌های مختلف از حرکت خورشید سخن گفته است. هم چنین علم تجربی حرکت خورشید را پژوهش کرده است. سؤال این است، از نظر مفسران قرآن، راجع به چه حرکاتی سخن گفته است؟ نسبت یافته-های قطعی علم تجربی با نظرات مفسران چگونه است؟ اختلاف ظاهری برخی آیات مانند بقره/258 و .. با یافته‌های قطعی علم تجربی چگونه ساگار است؟ ...  بیشتر

8. منظورشناسی و مصداق یابی کنز با تحلیل تطبیقی آرای مفسران

محمدعلی نظری؛ محمدعلی رضایی کرمانی؛ علی اسدی اصل

دوره 5، شماره 10 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 173-196

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2019.2921.1314

چکیده
  چکیده:آیات «صاحب عنوان» قرآن به آیاتی گفته می‌شود که نامی خاص برآنها گذاشته شده باشد. در میان آیات «صاحب عنوان»، «آیه کنز» یا «احبار» از آیات اقتصادی قابل توجه است. در این آیه، از کنز برداشت‌های گوناگونی ارائه شده‌است که گاه با یکدیگر قابل جمع نمی‌باشند. برداشتهای گوناگون از آیه‌ی مذکور، این نوشتار را بر آن ...  بیشتر

9. بررسی بازتاب رویارویی با تمدن نوین غربی در رویکرد عقلی –اجتماعی دو تفسیر المنارو المیزان

زهره حیدری نصرت آبادی؛ محمدجواد نجفی

دوره 5، شماره 10 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 197-220

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2019.3034.1334

چکیده
  چکیدهرهیافت عقلی-اجتماعی به تفسیر قرآن، در دوسده ی اخیردربستر چالش های برخاسته ازرویارویی جامعه های مسلمان درروزگار رکود، با تمدن نوین غربی پدید آمد. تفسیر اجتماعی، تفسیری با رویکرد کارکردگرا وبا آرمان پردازش چهره ی توانمند اسلام، برای پیشبرد جامعه در همه جا و هرگاه است. رویارویی با تمدن نوین باختری ازبسترهای برجسته پیدایش تفسیر ...  بیشتر

10. بررسی و نقد نظریات مفسران در بیان وجه ارتباط شرط و جزایِ آیه سوم سوره نساء

محمد سلطانی رنانی

دوره 5، شماره 10 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 221-246

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2019.2718.1280

چکیده
  پر بحث و نقاش‌ترین شرط و جزا در قرآن کریم و واقع در آیه سوم سوره نساء است. "وَ إِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تُقْسِطُوا فِی الْیَتامى‏ فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى‏ وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَکَتْ أَیْمانُکُمْ ذلِکَ أَدْنى‏ أَلاَّ تَعُولُوا". و اگر بیم دارید که درباره ...  بیشتر

11. بررسی تطبیقی دیدگاه بی‌نیازی تفسیر قرآن از احادیث و دیدگاه همراهی قرآن و حدیث در تفسیر

خلیل عارفی؛ هادی حجت؛ حیدر مسجدی

دوره 5، شماره 10 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 247-273

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2019.4713.1617

چکیده
  یکی از اساسی‌ترین مباحث مرتبط با تفسیر قرآن، بررسی میزان نقش روایات در تفسیر است. مفسران با توجه به میزان بهره‌گیری از روایات، دیدگاه‌های متفاوتی را در روش‌تفسیر قرآن پذیرفته‌اند. در دیدگاه بی‌نیازی تفسیر قرآن از احادیث، هرچند که به‌خلاف دیدگاه قرآن‌بسندگی، بهره‌گیری از روایات جائز است ولی ضروری نیست؛ ولی در دیدگاه همراهی ...  بیشتر

12. بررسی و تجزیه و تحلیل کارگفت‌های اعلامی در سور و آیات نازله در غزوات رسول خدا(ص)

بهمن گرجیان؛ رحیم احمدی نرگسه

دوره 5، شماره 10 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 275-296

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2019.3564.1416

چکیده
  قرآن کریم در سوره نحل آیه 89 خود را «تبیاناً لِکلِ بشیء: بیان کننده همه چیز» معرفی کرده است. این کلام آسمانی و الهی با دهها نام در میان مسلمانان شناخته می شود یکی از این اسامی فرقان به معنای ممیز حق از باطل و بیانگر و شارح تمامی احکام فقهی، شرعی و حقوقی فردی و اجتماعی است. گاهی بطور موجز و گاهی به تفصیل احکامی چون ارث، حد، دفاع، جنگ، ...  بیشتر

13. تاریخ تطبیقی انگارۀ تحریف بایبل در تفاسیر شیعه و اهل سنت

محمدعلی طباطبایی؛ عبدالهادی مسعودی؛ محمد علی مهدوی راد

دوره 5، شماره 10 ، پاییز و زمستان 1398، صفحه 297-321

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2019.3355.1379

چکیده
  انگارۀ محرف بودن کراسه‌های یهودی‌ـ‌مسیحی امروزه چنان بدیهی به نظر می‌رسد که شاید باورنکردنی به نظر برسد که زمانی چنین انگاره‌ای در میان مسلمانان رایج نبوده باشد. این پژوهش در پی آن است تا با استفاده از روش پژوهش در «تاریخ انگاره‌ها» (History of Ideas) تاریخ پیدایش و تکامل این انگاره را به شکلی تطبیقی در تفاسیر شیعه و اهل سنت مورد ...  بیشتر

1. نقد و بررسی دیدگاه مفسران در تفسیر آیه « تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْ‏ءٍ » با تاکید بر جامعیت فطری و تربیتی قرآن

سید رضا مؤدب؛ محمد رضا عزتی فردوئی؛ صمد اسمی قیه باشی

دوره 2، شماره 3 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 7-34

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2016.787

چکیده
  چکیده آیه "تِبْیاناً لِکُلِّ شَیْ‏ء" (نحل:89) یکی از آیات چالش بر انگیز قرآن است. مفسران در تفسیر این آیه دیدگاه‌های مختلفی را بیان کرده اند که عبارتند از: جامعیت علمی قرآن، جامعیت تشریعی مطلق قرآن، جامعیت تشریعی نسبی قرآن، جامعیت هدایتی قرآن، جامعیت قرآن به همراه سنت، و جامعیت قرآن ویژه معصومین. در این مقاله پس از نقد و بررسی دیدگاه‌های ...  بیشتر

2. تفسیر تطبیقی آیه «انذار» از نگاه فریقین

عزت الله مولایی نیا؛ محمد امین مومنی

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 143-169

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2015.533

چکیده
  آیه: (وَ أَنْذِرْ عَشیرَتَکَ الْأَقْرَبینَ) «شعراء/214» یکی از مهمترین آیاتی است که مأموریت رسول خدا را در مورد دین اسلام و انذارخویشان همراه با تعیین جانشین، به منظور پایه‌گذاری آن درنخستین هسته مرکزی اسلام درآغاز بعثت، بیان می‌کند.این،نخستین آیه‌ای است که درروزهای آغازین،پیامبر را به انذارخویشان نزدیک خود دستورمی دهد ...  بیشتر

3. بررسی تطبیقی مسأله جبر در تفسیر کبیر فخر رازی و تفسیر المیزان علامه طباطبایی

محمود صیدی؛ احسان منصوری؛ مرتضی بیات

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 75-94

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2015.532

چکیده
  بررسی تطبیقی مسأله جبر در تفسیر کبیر فخر رازی و تفسیر المیزان علامه طباطبایی جبر و اختیار یکی از قدیمی ترین مباحث کلامی در عالم اسلام است که تفکر و تدبر در آیات قرآنی سبب طرح آن گردید. متکلمان و مفسران اسلامی در تفسیر این گونه آیات به دو دسته جبری و قدری تقسیم شدند. فخررازی که از مهم ترین مفسران و متکلمان اشعری است سعی بسیاری در اثبات ...  بیشتر

4. بررسی مکتب تفسیر علمی از دیدگاه مفسران

اسمر جعفری؛ غلامحسین اعرابی

دوره 1، شماره 1 ، بهار و تابستان 1394، ، صفحه 95-116

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2015.539

چکیده
  قرآن کریم کتاب هدایت بشر در همه اعصار است، برای بهره مندی از هدایت این کتاب آسمانی لازم است که آیات آن به طور دقیق و صحیح فهمیده شود و تلاش علمی تمام مفسران در طول تاریخ برای این فهم دقیق بوده است و هر مفسری در راستای توان علمی و تخصصی خود و نیز با توجه به معارف متنوعی که در قرآن آمده است به تفسیر قرآن پرداخته و این خود سبب بوجود آمدن شیوه ...  بیشتر

5. تفسیر تطبیقی:معنایابی و گونه شناسی

انسیه عسگری؛ محمدکاظم شاکر

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1394، ، صفحه 9-32

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2015.588

چکیده
  گسترش مطالعات تطبیقی و کارآمدی آن در حوزه علوم انسانی و مطالعات ادیان، سبب شده تا این روش مطالعاتی به ساحت دانش تفسیر نیز راه یابد. راه‌یابی این روش به حوزه تفسیر قرآن تنها به نظریه‌پردازی در ‌باره تفسیر تطبیقی و بیان ضرورت انجام آن محدود نشده است، بلکه تا مرز تأسیس رشته‌ای آموزشی و دانشگاهی با همین عنوان پیش رفته است. اما این که ...  بیشتر

1. بررسی سه رویکرد در باره تفسیر آیات 16-19 سوره «قیامت» بر پایه با زخوانی جمله معترضه

علی حسن بگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1398

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2019.2852.1305

چکیده
  «جمله معترضه» یا «میان جمله» یکی از جمله هایی است که محلّی از اِعراب ندارد. این جمله به دلیل جایگاهی که در محاورات، دارد همواره مفسران در تفسیر آیات قرآن به آن توجه کرده اند، به طوری که گاه تفسیر آیه یا آیاتی که معترضه تلقی می شده؛ این تلقی بر تفسیر مفسران تأثیر گذار بوده است. یکی از مشهورترین و مهم ترین رویکرد ها در تفسیر ...  بیشتر

2. مطالعه تطبیقی بررسی برخی شبهات پیرامون تغییرقبله با تاکید بر شبهه اقتباس

مریم سادات سجادی؛ دکتر سید رضا مؤدب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1398

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2019.4395.1566

چکیده
  قبله یکی از مهمترین نمادها در اسلام و نشانه هویت اسلامی است؛ انتخاب بیت المقدس به عنوان قبله نخستین و سپس تغییر آن به سمت کعبه ؛بازتاب بسیاری درعصر ظهور اسلام در بین یهودیان، داشته است. شماری از یهودیان معاصر پیامبر)صلّى اللّه علیه وآله( به دلیل آن که بیت المقدس درآغاز ظهور اسلام ، قبله مشترک بین مسلمانان با یهود بوده و برای فرار از ...  بیشتر

3. اعتبار سنجی دیدگاه تفسیری علّامه طباطبایی با مفسّران المنار پیرامون رفع طور و مسخ بنی اسرائیل

مهری طاهر؛ سید محمد رضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 بهمن 1398

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2020.4428.1571

چکیده
  اگرچه قرآن کریم در طول چهارده قرنی که بر آن گذشته است همواره در معرض برداشت‌ها و خوانش‌های متفاوت و بعضاً متعارض قرار داشته است ولی پیشرفت بی‌سابقه علوم تجربی، مفسّران قرآن کریم را واداشت، صرف‌نظر از اختلاف در مبانی و روش تفسیری، نگاه علمی و عقلی خود به آیات قرآن را تقویت سازند. محمّدعبده ازپیشگامان جریان نواعتزالی سعی داشته مواجهه‌ای ...  بیشتر

4. بررسی دیدگاه مفسران فریقین پیرامون توقیفی یا اجتهادی بودن چینش سور

محمد علی اخویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2020.5072.1680

چکیده
  دانشوران و محققان علوم‌قرآنی از دیرباز به موضوع ارتباط و تناسب سوره‌های قرآن که به دنبال مسئله‌ی توقیفی بودن یا نبودن ترتیب سوره‌های قرآن مطرح می‌شود توجه داشته‌اند و درباره آن نظریات متعددی مطرح نموده‌اند، برخی همچون سید مرتضی، آیةالله خویی و ... معتقدند که ترتیب سوره‌های قرآن به شکل فعلی در زمان رسول خدا (ص) تحقق‌یافته است و ...  بیشتر

5. سازگاری اسناد حسنات و سیئات به خدا و انسان در آیه 78 و 79 سوره نساء در اندیشه فخررازی و امام خمینی

رحمان عشریه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2020.4643.1601

چکیده
  مسأله «اسناد حسنات و سیئات به خدا» به‌مثابه فرعی از فروع مسأله جبر و اختیار، مورد اهتمام فرهنگ قرآنی است؛ در این میان، در برخی آیات، حسنات و سیئات از جانب خدا قلمداد شده (نساء/78) اما در برخی دیگر، میان حسنات و سیئات تفکیک گردیده، حسنات از جانب خدا و سیئات از جانب انسان قلمداد شده است که این تفاوت در اسناد، به‌مثابه چالشی مهم، همواره ...  بیشتر

6. پژوهشی تحلیلی پیرامون انواع سیاق، در تفسیر روض الجنان و روح الجنان

شهلا بابایی؛ سودابه مظفری؛ زهره ناعمی؛ سید عدنان اشکوری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2020.4271.1546

چکیده
  در مباحث معناشناسی قرآن کریم، سیاق به عنوان قرینه اصیل کلامی اهمیت ویژه ای دارد، که در آن، معنا از طریق قرینه های لفظی، حالی و عقلی به دست می آید. شیخ ابوالفتوح رازی در فهم معنای آیات در تفسیر روض الجنان، به پدیده سیاق در انواع مختلفش اهمیت قائل شده است، در نوع لفظی سیاق به انواع متصل آن که شامل قرینه های مقدم، مؤخر و مکتنف بوده و سیاق ...  بیشتر

7. بررسی تطبیقی روایات فریقین درباره «إِنَّما أَنْتَ مُنْذِرٌ وَ لِکُلِّ قَوْمٍ هادٍ»

حسن رضایی هفتادر؛ سمانه کوهی؛ سیفعلی زاهدی فر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2020.4110.1522

چکیده
  روایاتی در کتابهای نوشته شده به توسط فریقین درباره آیه هفتم سوره رعد بیان شده که از نظر تعداد و تفاوت دیدگاه‌های دو فرقه، قابل‌توجه است و پژوهشی تطبیقی درباره آن‌ها صورت نگرفته است. از این رو، در این پژوهش با شیوه توصیفی ـ تحلیلی، به بررسی تطبیقی مصداق‌های یاد شده در این روایات پرداخته شده است. در این میان، تنها روایاتی که حضرت علی(ع) ...  بیشتر

8. بررسی تطبیقی تأثیر سحر بر پیامبر(ص) در صحیح بخاری و مسلم با توجه به شأن نزول معوِّذَتَین (سوره ناس و فلق )

سید حمزه عبدالله زاده؛ سیدحسین سیدموسوی؛ سیدمحمد مرتضوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2020.3366.1384

چکیده
  وجود احادیثی در صحیح بخاری و مسلم و اعتماد بر آنها مبنی بر جادو شدن پیامبر اسلام (ص) موجب شده است که عده ای از مفسران و محدثانِ اهل سنت، سبب و شأن نزول دو سوره فلق و ناس را مرتبط با سحر شدن آن حضرت، توسط شخص به نام لبید بن اعصمِ یهودی بدانند، از این رو سحر شدنِ پیامبر(ص) را مخالف عصمت آن حضرت و منافی با شأن نبوت ندانسته اند. این مقاله پژوهشی ...  بیشتر

9. مبانی قرآنی نصرت الهی در کلام امام خمینی (ره) و مفسران

غلامحسین اعرابی؛ علی احمد ناصح؛ لیلا جنتی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اسفند 1398

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2020.5335.1730

چکیده
  نصرت الهی که از طرق گوناگون نسبت به مومنان صورت می گیرد و موجب حیرت همگان می شود ؛ مبتنی بر چند مبنایی است که در قرآن به آنها اشارت رفته است ؛ از قبیل ایمان و عمل به دستورات الهی،توکل و اعتماد به وقوع حتمی وعده های الهی و سنت های الهی که درهمه زمان ها جاری است. در این مقاله این موضوع به بحث گزارده شده و در مجموع باثبات رسیده که؛ دقت در تاریخ ...  بیشتر

10. بررسی تطبیقی آیه 80 سوره نمل در نگاه فریقین با تأکید بر نقد نظریه عدم سماع اموات

محمد رضا نقیه؛ آزاده ابراهیمی فخاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2020.3565.1425

چکیده
  بررسی آیات شریفه قرآن در میان مفسران فریقین می تواند در به دست آوردن معنای صحیح و جامع تری از آیات و رفع بعضی اختلافات ظاهری و نقد دیدگاه های هردو گروه راه‌گشا باشد. با وجود نقاط مشترک ، در تفسیر آیه 80 سوره مبارکه نمل اختلافاتی در تفسیر قسمت اول آن به چشم می خورد.برخی این آیه شریفه را دلیل مثبتی برای نظریه«عدم سماع اموات»می‌دانند و ...  بیشتر

11. نقد و بررسی آرای تفسیری فریقین در تفسیر آیه 44 سوره «ص»

رسول محمدجعفری؛ مهدی اصلانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2020.4371.1560

چکیده
  یکی از پیامبران برجسته الهی که در قرآن، نام ایشان در چند نوبت و چند سوره یاد شده، ایوب(ع) است. درباره این پیامبر الهی، چندین موضوع چالش‌انگیز در تفاسیر فریقین انعکاس یافته است، از جمله آن‌ها، مباحثی است که در آیه 44 سوره «ص» مطرح می‌باشد و برخی آرای تفسیری ارائه شده از این آیه در معرض نقد جدی هستند، از این روی پژوهش حاضر با روش توصیفی ...  بیشتر

12. تحلیل روش‌شناختی نقدهای علامه جوادی آملی در خصوص آیه مباهله بر تفسیر المنار

محمد حسین بیات؛ حسین محققی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2020.4457.1575

چکیده
  یکی از برجسته‌ترین تفاسیر شیعه، تفسیر «تسنیم» نوشته علامه جوادی ‌آملی و از تفاسیر مهم و طراز اوّل قرآن در بین تفاسیر اهل سنت، تفسیر «المنار» تألیف رشیدرضا می‌باشد. این دو تفسیر از دو خاستگاه فکری و اعتقادی متفاوت برآمده‌اند اما نسبتاً از شیوه‌ها و اسلوب‌های مشترکی برخوردارند، به همین دلیل تفسیر المنار حضور قابل توجهی در تفسیر ...  بیشتر

13. تحلیل روش تفسیری شیخ اشراق و شیخ الرئیس

امیرعباس مهدوی فرد؛ امین الله شاکری موحد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1399

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2020.4404.1587

چکیده
  همواره نظرات و آراء ابن سینا و شیخ اشراق بعنوان بزرگان دو مکتب مشاء و اشراق مورد توجه و نقد و بررسی صاحبان نظران قرار گرفته است یکی از مباحث مهمی که می توان مورد توجه قرار گیرد روش تفسیری این دو فیلسوف است شیخ اشراق بر خلاف ابن سینا دارای اثر تفسیری مستقلی که به ما رسیده باشد نیست ولی از لابلای مجموعه مصنفاتش می توان روش تفسیری وی را ...  بیشتر

14. تفسیر تطبیقی آیه 159 سوره نساءو ارتباط آن با نزول حضرت عیسی(ع)

سعید توسلی خواه؛ محمد ابراهیم ایزدخواه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1399

http://dx.doi.org/10.22091/ptt.2020.3005.1405

چکیده
  چکیدهآیه شریفه 159 سوره نساء با به کار بردن ضمایر می فرماید:و هیچ کس از اهل کتاب نیست مگر این که به عیسی پیش از آن که بمیرد ایمان می آورد و او روز قیامت بر آنان گواهی می دهد . در تفسیر و تعیین مصداق مرجع ضمایر، اختلافاتی بین مفسرین شیعه و سنی وجود دارد. اساس این اختلاف، به تفسیر ضمیر هاء در «موته» برمی گردد. تعدادی از مفسرین اهل سنت مرجع ضمیر ...  بیشتر