کلیدواژه‌ها = تفسیر تقریبی
تعداد مقالات: 1
1. تفسیر تطبیقی:معنایابی و گونه شناسی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 9-32

10.22091/ptt.2015.588

انسیه عسگری؛ محمدکاظم شاکر