کلیدواژه‌ها = مطالعات تطبیقی
تعداد مقالات: 2
1. بررسی رویکرد مستشرقان به منابع حدیثی شیعه بر اساس تفاسیر فریقین

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1396، صفحه 111-138

10.22091/ptt.2018.2596.1244

مرتضی مداحی؛ مصطفی جعفرطیاری


2. تفسیر تطبیقی:معنایابی و گونه شناسی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 9-32

10.22091/ptt.2015.588

انسیه عسگری؛ محمدکاظم شاکر