نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری دانشگاه تهران(پردیس فارابی)

3 استادیار دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

10.22091/ptt.2020.4110.1522

چکیده

روایاتی در کتابهای نوشته شده به توسط فریقین درباره آیه هفتم سوره رعد بیان شده که از نظر تعداد و تفاوت دیدگاه‌های دو فرقه، قابل‌توجه است و پژوهشی تطبیقی درباره آن‌ها صورت نگرفته است. از این رو، در این پژوهش با شیوه توصیفی ـ تحلیلی، به بررسی تطبیقی مصداق‌های یاد شده در این روایات پرداخته شده است. در این میان، تنها روایاتی که حضرت علی(ع) را هادی پس از پیامبر(ص) و سپس دیگر امامان علیهم‌السلام را یکی پس از دیگری به عنوان هادی بعد از وی معرفی می‌نمایند، با معیارهایی چون سیاق و ظاهر آیه، معنای مفردات و جامعیت فرازمانی قرآن سازگار هستند؛ گرچه آن دسته از روایات اهل‌سنت که تنها پیامبر(ص) را هادی می‌داند، در مطابقت با عصر آن حضرت درست است و نیز آن دسته از روایات که فقط به بیان هادی بودن حضرت علی(ع) پرداخته، در مطابقت با زمان حیات آن حضرت بعد از پیامبر(ص) درست است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Shī‘a and Sunnī Narrations on the Verse "But Thou art Truly a Warner, and to Every People a Guide"

نویسندگان [English]

  • Hasan Rezayi Haftadur 1
  • samaneh kuhi 2
  • seyfali zahdifar 3

1 Associate Professor, University of Tehran

2 PhD student, University of Tehran (Farabi Campus)

3 Assistant Professor, Shahid Madani University of Azerbaijan

چکیده [English]

There are narrations in the Shī‘a and Sunnī sources about the seventh verse of the Thunder chapter which are considerable with regard to their number and the differences among the viewpoints of the two denominations. However, no comparative study has been made about them. Therefore, the study at hand has adopted a descriptive-analytical method to comparatively investigate the instances of these differences in the narrations. Out of these, only the narrations that introduce Imam ‘Alī as the guide after the Prophet (s) and then the other Shī‘a Imams (a) one after the other as the guide after him are congruent with criteria such as linguistic context and the wording of the verses, the meanings of the single words, and the extratemporal comprehensiveness of the Qur’ān; though, those Sunnī narrations that consider only the Prophet as the guide are true about his lifetime, and those narrations that consider only Imam ‘Alī (a) as the guide are true for his lifetime after the demise of the Prophet (s).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Guide
  • Warner
  • Imam ‘Alī (a)
  • Narrative Interpretation
  • Comparative Interpretation
  • Comprehensiveness of the Qur’ān
CAPTCHA Image