نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه قم

2 استاد تمام گروه علوم قرآن دانشگاه قم

3 دانشجوی دکتری رشته علوم قرآن و حدیث پردیس دانشگاه قم

10.22091/ptt.2020.5335.1730

چکیده

نصرت الهی که از طرق گوناگون نسبت به مومنان صورت می گیرد و موجب حیرت همگان می شود ؛ مبتنی بر چند مبنایی است که در قرآن به آنها اشارت رفته است ؛ از قبیل ایمان و عمل به دستورات الهی،توکل و اعتماد به وقوع حتمی وعده های الهی و سنت های الهی که درهمه زمان ها جاری است. در این مقاله این موضوع به بحث گزارده شده و در مجموع باثبات رسیده که؛ دقت در تاریخ با نگاهی توحیدی روشن می کندکه وقتی مومنان با این مبانی اقدام کرده اند از عقبه های سخت در برابر دشمنان سربلند بیرون آمده اند ؛ امام خمینی(ره) نیز از ابتدای نهضت اسلامی در ایران شخصاً با اتکا به این مبانی اقدامات خود را انجام داده و در بیانات خود مکرراً این مبانی را گوشزد فرموده است. پیروزی انقلاب با محاسبات مادی ممکن نبود ؛ همگان رژیم طاغوتی را پابرجا و ایران را جزیره ثبات می نامیدند، اما نصرت خدا و اتکا رهبر و مردم به خداوند و اعتماد آنان به وعده الهی باعث گردید که رژیم گذشته در برابر حیرت دنیای استکباری از هم بپاشد ؛ اینها نبود جز نفوذ اراده الهی مبنی بر پیروز کردن کسانی که خدا را یاری کردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The basics of Quran of Nosrat Elahi in Imam Khomeini's word (R.A)

نویسندگان [English]

  • Gholamhosin Arabi 1
  • AliAhmad Naseh 2
  • leila janati 3

1 دانشیار دانشگاه قم

2 استاد تمام گروه علوم قرآن دانشگاه قم

3 دانشجوی دکتری رشته علوم قرآن و حدیث پردیس دانشگاه قم

چکیده [English]

نصرت الهی که از طرق گوناگون نسبت به مومنان صورت می گیرد و موجب حیرت همگان می شود ؛ مبتنی بر چند مبنایی است که در قرآن به آنها اشارت رفته است ؛ از قبیل ایمان و عمل به دستورات الهی،توکل و اعتماد به وقوع حتمی وعده های الهی و سنت های الهی که درهمه زمان ها جاری است. در این مقاله این موضوع به بحث گزارده شده و در مجموع باثبات رسیده که؛ دقت در تاریخ با نگاهی توحیدی روشن می کندکه وقتی مومنان با این مبانی اقدام کرده اند از عقبه های سخت در برابر دشمنان سربلند بیرون آمده اند ؛ امام خمینی(ره) نیز از ابتدای نهضت اسلامی در ایران شخصاً با اتکا به این مبانی اقدامات خود را انجام داده و در بیانات خود مکرراً این مبانی را گوشزد فرموده است. پیروزی انقلاب با محاسبات مادی ممکن نبود ؛ همگان رژیم طاغوتی را پابرجا و ایران را جزیره ثبات می نامیدند، اما نصرت خدا و اتکا رهبر و مردم به خداوند و اعتماد آنان به وعده الهی باعث گردید که رژیم گذشته در برابر حیرت دنیای استکباری از هم بپاشد ؛ اینها نبود جز نفوذ اراده الهی مبنی بر پیروز کردن کسانی که خدا را یاری کردند.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nusrat Elahi
  • Occult relief
  • divine tradition
  • Reliance and trust
  • trust in the promises of God
CAPTCHA Image