نویسنده = جعفر نکونام
تعداد مقالات: 2
1. سیر تاریخی آرای مفسران دربارۀ مفهوم «قَوَّامُونَ»

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 197-211

10.22091/ptt.2018.2976.1320

جعفر نکونام؛ فرنگیس صفی خانی؛ محمدجواد نجفی


2. جستاری در ضمیر اشاره به دور در آیات آغازین سوره‌ها

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 61-88

10.22091/ptt.2016.863

فاطمه سروی؛ جعفر نکونام