نویسنده = امیرعباس مهدوی فرد
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تطبیقی روش تفسیری شیخ اشراق و شیخ‌الرئیس

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1399، صفحه 235-253

10.22091/ptt.2020.4404.1587

امیرعباس مهدوی فرد؛ امین الله شاکری موحد