کلیدواژه‌ها = شیعه
تعداد مقالات: 5
1. بررسی دلالت آیه 55 سوره نور بر رجعت از دیدگاه فریقین

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1399، صفحه 93-114

10.22091/ptt.2020.3947.1489

رضا نوروزی؛ محسن قاسم پور


2. تاریخ تطبیقی انگارۀ تحریف بایبل در تفاسیر شیعه و اهل سنت

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1398، صفحه 297-321

10.22091/ptt.2019.3355.1379

محمدعلی طباطبایی؛ عبدالهادی مسعودی؛ محمد علی مهدوی راد


3. چشم زخم در تفاسیر فریقین

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 113-128

10.22091/ptt.2019.3463.1400

رضا باقی زاده پلامی


4. بررسی و مقایسه دیدگاه اصولیان شیعه و مفسران فریقین در تفسیر مهم‌ترین آیات اصل برائت

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 7-36

10.22091/ptt.2018.2085.1169

زهرا آتشی؛ مرتضی رحیمی؛ محمد جواد سلمانپور


5. بررسی تطبیقی شأن نزول آیه انفاق (بقره، 274) نزد فریقین

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 137-158

10.22091/ptt.2016.861

حامد دژآباد؛ زهرا خداپرست