نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 حوزه علمیه قم

3 جامعه المصطفی العالمیه

چکیده

سوره کوثر از ابتدای نزول از توجه خاصی در نگاه مفسران برخوردار بوده است. تبیین مصداق واژه «کوثر» از زمان نزول این سوره از موارد چالشی در میان مفسران بوده است. این آراء تفسیری در میان تفاسیر روائی رونق بیشتری داشته است. آنچه در این تفاسیر به چشم میخورد بیان معنای کوثر و ذکر مصادیق این معنا است و از مصداق این واژه در زمان نزول سوره کوثر غفلت شده است. در این تحقیق تلاش شد تا با بررسی تطبیقی روایات و اقوال تفسیری در تفاسیر روائی، نگاهی گذرا از آنچه گفته شده ارائه شود و سپس به ارزیابی تمام آنها بپردازد. توجه به شأن نزول، روایات وارد شده درباره سوره، سیاق آیات و قضایای مسلم تارخی، روشی بود که به بررسی این تفاسیر کمک کرد. نتیجه به دست آمده آنست که تنها مصداق دنیائی کوثر در زمان نزول سوره، حضرت زهرا س است که در عین وحدت، شأنیت کثرت را دارا بوده و نسل پیامبر از طریق ایشان گسترش پیدا کرد و نقشه های دشمنای برای ابتر ماندن دین اسلام را از بین برد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Survey Exemplified koocar In sura kocar In the narrative narratives Shia and Sunni

نویسندگان [English]

  • Mohammad reza Ghazaie 1
  • amin moradi 2
  • mohammad mahdi kariminiya 3

1 Tehran

2 qom

3 qom

چکیده [English]

In order to deal with some of the crimes, Islam considers some ways which one of them is the establishment of the criminal laws. These laws including several stages to be approveed, are based on the education of individuals and the community. To legislate the law, it is needed some different process; for instance, the passing of the preparatory stages. Then, it is time to execute Islamic punishment enjoying its own ethical requirements. The current paper tries to present an appropriate role model in legislation system through analysis of Islamic methodology in the introduction of and howness of educational and legislative process. It also tries to explain ethical requirements that are needed in executing prescribed punishments.
The results can be categorized into two stages: the first, in the level of legislation; the second in the level of execution. The first stage includes four principals, e.g. the rule of the prevention, treatment, gradual training and giving information to the man. The second level possesses the principle of education, paying attention to the culprit’s rights and conditions of forgiveness in Islam during.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethical Methodology
  • Islamic Training
  • Gradual Education
  • the Legislation of Prescribed Punishments
  • Implementation of Prescribed Punishments
CAPTCHA Image