نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته تفسیر روایی دانشگاه قرآن و حدیث قم

2 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قرآن و حدیث

3 استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث قم

چکیده

یکی از اساسی‌ترین مباحث مرتبط با تفسیر قرآن، بررسی میزان نقش روایات در تفسیر است. مفسران با توجه به میزان بهره‌گیری از روایات، دیدگاه‌های متفاوتی را در روش‌تفسیر قرآن پذیرفته‌اند. در دیدگاه بی‌نیازی تفسیر قرآن از احادیث، هرچند که به‌خلاف دیدگاه قرآن‌بسندگی، بهره‌گیری از روایات جائز است ولی ضروری نیست؛ ولی در دیدگاه همراهی قرآن و حدیث در تفسیر، بهره‌گیری از روایات ضرورت دارد و به‌خلاف دیدگاه حدیث‌بسندگی، برای دست‌یابی به تفسیری صحیح از قرآن بهره‌گیری از تمام منابع معتبر مانند قرآن، حدیث و عقل ضروری است. در این مقاله با رویکردی تطبیقی و تحلیلی، با بهره‌گیری از آیات و روایات، ثابت شده است که دیدگاه همراهی قرآن و حدیث در تفسیر بر دیدگاه بی‌نیازی تفسیر قرآن از احادیث ترجیح دارد و با آیات و روایات سازگارتر است، زیرا طبق برخی از آیات و روایات، تبیین و تفسیر قرآن به معصومانسپرده شده است وبرای رسیدن به تفسیری صحیح و کامل از قرآن، بهره‌گیری از روایات معتبر الزامی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Necessity of Qur'anic Interpretation from Hadith and the Companion View of Qur'an and Hadith in Interpretation

نویسندگان [English]

  • khalil arefi 1
  • hadi hojjat 2
  • heidar masjedi 3

1 Masters Degree in Narrative Interpretation in Quran University and Qom Hadith

2 Associate Professor and Faculty Member of Quran and Hadith Sciences University

3 Assistant Professor and Member of Quran University of Qom and Hadith

چکیده [English]

One of the most fundamental issues related to the interpretation of the Qur'an is the study of the role of traditions in the interpretation. Commentators have adopted different views on the method of interpretation of the Qur'an regarding the extent to which the traditions have been used. In the unnecessary view of the Qur'anic interpretation of the hadiths, although it is permissible to use the traditions contrary to the Quranic perspective, it is not necessary; But in the view of accompanying the Qur'an and hadith in the interpretation, it is necessary to use the traditions And, contrary to the tradition of hadith, it is necessary to utilize all authentic sources such as the Qur'an, hadith and reason to obtain a correct interpretation of the Qur'an. In this article a comparative and analytical approach, using verses and narratives, is proved that The Qur'an and Hadith Companion View in Interpretation prefers the Qur'anic interpretation of hadiths and is more consistent with the verses and traditions, Because, according to some verses and traditions, the interpretation and interpretation of the Qur'an has been entrusted to the infallibles, and the use of authentic narrations is essential to arrive at a correct interpretation of the Qur'an.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quran Independence
  • Method of Interpretation
  • Role of Traditions
  • Utilizing Traditions
  • Narrative Interpretation
CAPTCHA Image