شالوده نظام اخلاق بندگی در قرآن با تاکید بر تفاسیر فریقین

نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه قم

2 دانشگاه قم

10.22091/ptt.2020.5629.1771

چکیده

اخلاق بندگی از زیربنایی ترین مباحث قرآن است. با یک نظام مند، فهم و تحلیل روابط آموزه‌های اخلاقی قرآن عمیق تر انجام می‌شود. کلیدی ترین ارزش در آموزه‌های اخلاق بندگی، تقوا است.
در این نوشتار به منظور کشف وتبیین جایگاه تقوا در نظام اخلاق بندگی قرآن- با روش توصیفی، تحلیلی- ابتدا نظام اخلاق بندگی در قرآن به صورت ساختاری مخروطی شکل شامل مبانی و اصول، اهداف مطرح سپس رابطه تقوا و اجزاء این نظام با تاکید بر تفاسیر فریقین تبیین می‌گردد. نتیجه تطبیق این تفاسیر همچون کشاف زمخشری ، فی ظلال القرآن سید قطب ، مفاتیح الغیب فخر رازی ، فتح القدیر شوکانی و المنار محمد رشید رضا در حد بسیار زیاد مشابهت دارد.
تقوا لازمه مبانی اعم از معرفت شناسی، خداشناسی، انسان شناسی، جهان شناسی، ارزش شناسی و از عوامل مهم در ایجاد، حفظ، ارتقاء اصول بینشی، گرایشی و رفتاری است.
استمرار و ارتقاء تقوا برای رسیدن به اهداف مقدمه ای، میانی، غایی ضروری است.
طبق تصریح آیات، عبادت خدا هدف مقدماتی، تقوا، هدف میانی، قرب الهی، هدف غایی محسوب می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The foundation of the system of worship of the Quran with emphasis on the interpretations of two sects

نویسنده [English]

  • Somayyeh Ketabi 2
2 Qom university
چکیده [English]

The ethics of servitude is one of the most fundamental issues in the Qur'an. From a systematic point of view, the deeper understanding and analyzing the relationship between the moral teachings of the Qur'an can be done. The most important value in the moral teachings of servitude is piety.
In this article, in order to discover and explain the place of piety in the moral system of servitude in Quran, First, the moral system of servitude in the Qur'an -in the form of a cone-shaped structure including basics, principles, and goals- has been discussed. Then, the relationship between piety and the components of this system is explained with emphasizing on the exegeses of the two sects, such as al-Mizan, Mafatih al-Ghaib, al-Manar, fi Zelal, and Kashaf. This paper is written in descriptive, analytical method. The results of these exegeses are very similar.
Piety is essential and prerequisite to Basics Including epistemology, theology, anthropology, cosmology, and axiology. Moreover it is one of the important factor in creating, preserving, promoting the principles of cognition, tendency, and behavior.
It is necessary to continue and promote piety in order to achieve the basic, intermediate, and ultimate goals.
.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Moral system
  • Moral of servitude
  • Fundamentals of Ethics
  • Principles of Ethics
  • Moral's goals
  • Piety
CAPTCHA Image