رفتار دادگرانه با یتیمان در نگاه مفسران

نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بم

2 - استادیار و عضو هیِئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث، قم

10.22091/ptt.2020.5823.1809

چکیده

نوشتۀ پیش‌ رو، در پی تحلیل و بررسی این نکته است که عدالت‌ورزی در حق یتیمان که در آیات قرآن به آن تأکید شده است، به لحاظ مفهومی و عینی چه معنایی دارد. اگر مفعوم عدالت به معنای قرار دادن هر چیزی در جایگاه بایستۀ خود و یا دادن حق هر کسی، روشن هم باشد، اما دربارۀ یتمیان با توجه به مشکلات خاص زندگی‌شان و تأکید بسیار زیاد در چندین آیه قرآن، نیاز به بررسی دارد. بخصوص فهمی که مفسران طیف-های مختلف تفسیری، از این آیه‌ها و عدالت ورزیدن در حق یتیمان داشته‌اند، در این بین از اهمیتی بالایی برخوردار است. بررسی توصیفی و تحلیلی موضوع، می‌تواند از چند جهت به تبیین مسأله و نیز شیوه‌ای که مفسران در تفسیر آیات مورد اشاره به کار برده‌اند، هوده‌ داشته باشد، و به فهم دقیقت‌ عدالت ورزی با یتیمان کمک کند. در واقع رویکرد اصلی این تحقیق، روشن کردن وظیفۀ مکلفان دربارۀ عدالت‌ورزی با یتیمان، به صورت عام، و دربارۀ دختران یتیم به صورت خاص، و به صورت عینی و عملی، آن هم از زاویۀ دید مفسران نحله-های مختلف فکری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

رفتار دادگرانه با یتیمان در نگاه مفسران

نویسندگان [English]

  • Ali Akbar Ghaffari 1
  • mohammad moradi 2
2 - استادیار و عضو هیِئت علمی دانشگاه قرآن و حدیث، قم
چکیده [English]

نوشتۀ پیش‌ رو، در پی تحلیل و بررسی این نکته است که عدالت‌ورزی در حق یتیمان که در آیات قرآن به آن تأکید شده است، به لحاظ مفهومی و عینی چه معنایی دارد. اگر مفعوم عدالت به معنای قرار دادن هر چیزی در جایگاه بایستۀ خود و یا دادن حق هر کسی، روشن هم باشد، اما دربارۀ یتمیان با توجه به مشکلات خاص زندگی‌شان و تأکید بسیار زیاد در چندین آیه قرآن، نیاز به بررسی دارد. بخصوص فهمی که مفسران طیف-های مختلف تفسیری، از این آیه‌ها و عدالت ورزیدن در حق یتیمان داشته‌اند، در این بین از اهمیتی بالایی برخوردار است. بررسی توصیفی و تحلیلی موضوع، می‌تواند از چند جهت به تبیین مسأله و نیز شیوه‌ای که مفسران در تفسیر آیات مورد اشاره به کار برده‌اند، هوده‌ داشته باشد، و به فهم دقیقت‌ عدالت ورزی با یتیمان کمک کند. در واقع رویکرد اصلی این تحقیق، روشن کردن وظیفۀ مکلفان دربارۀ عدالت‌ورزی با یتیمان، به صورت عام، و دربارۀ دختران یتیم به صورت خاص، و به صورت عینی و عملی، آن هم از زاویۀ دید مفسران نحله-های مختلف فکری است.

کلیدواژه‌ها [English]

  • حقوق یتیم
  • شؤون یتیم
  • عدالت ورزی
  • رفتار عادلانه با یتیم
CAPTCHA Image