نقد و بررسی قاعده بودن سیاق درپرتو تفاسیر قران کریم

نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه تهران

2 عضوهیأت علمی و دانشیار دانشگاه ایلام

3 دانشجوی دکتری فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشگاه مفید

10.22091/ptt.2020.3988.1496

چکیده

هر قاعده ای خصوصیات وممیزات ویژه ی خود را دارد که سیاق فاقد آن ویژگیها است، لذا نمی توان آن را یک قاعده نامید؛ ماهیت سیاق و نوع دلالت آن با توجه به آراء ونظرات مفسرین قرآن کریم، زبان‌شناسان ولغویین، علمای علوم بلاغی، ادبا ، فقها واصولیین ، قابل اثبات است. بزرگترین دلیل وشاهد بر اینکه سیاق ماهیتاً دلالت است نه قاعده این است که مفسرینی مانند ابن جریر طبری، علامه طباطبائی و شهید صدر بااینکه به سیاق استناد کرده‌اند هیچ‌کدام به‌عنوان قاعده از آن نام نبرده‌اند. مسلماً برخی در تلقی کردن سیاق به‌عنوان یک قاعده بی راهه رفته اند و در این زمینه ایرادات و ابهاماتی اساسی وجود دارد. در این نوشتار که به روش توصیفی تحلیلی تدوین شده با استناد به نظرات و آرای مفسرین و دانشمندان عدم قاعده بودن سیاق به اثبات رسیده و نظریه‌ی دلالت بودن آن تقویت گردیده است. سؤالات دیگری که در این مقاله مطرح‌شده این است که آیا سیاق مقوله ای لفظی است یا عقلی؟ آیا سیاق یک نوع دلالت اقتضاء یاتنبیه و اشاره است؟ و حجیت هریک از آنها از باب حجیت ظواهر است یا نه؟

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criticism of the rule of the Context of the Interpretations of the Qur'an

نویسندگان [English]

  • ahmad habibnezhad 1
  • Abdoljabar Zargoosh Nasab, 2
  • mostafa bekhrad 3
1 هیات علمی دانشگاه تهران
2 عضوهیأت علمی و دانشیار دانشگاه ایلام
3 دانشجوی دکتری فقه ومبانی حقوق اسلامی دانشگاه مفید
چکیده [English]

Every rule has its own special characteristics that context, it lacks features, so it cannot be called a rule, the claim of the vote, according to the opinions of the analysts, linguists word responses, Men of Letters rhetorical scientists, jurists & Principles, nature and type of context it implies, can be proved. The author seeks to answer the above questions. Although the context of commentators have invoked any of these rules is intended not applicable, the biggest reason of context, that implies control over the nature of commentators, including Ibn Jarir al-Tabari Alamah Tabatabaii is not the rule. Is uttered implies a term or concept, and the two? Is it implies commitment between means whether or particular, between? The concept of the term or reason? Context and point out whether a contingency implications, and authority of each of the trappings of authority or not?The concept of the term or reason? Context and point out whether a contingency implications, and authority of each of the trappings of authority or not?

کلیدواژه‌ها [English]

  • Principle of meaning
  • implication of context
  • nature of context
  • context
  • implication of punishment
  • signifying referencing
CAPTCHA Image