باز خوانی آراء تفسیری مفسران در آیه خطاب (11سور فصلت) با رویکرد تطبیقی

نوع مقاله: علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی قم

2 هیأت علمی مجتمع آموزش عالی شهید محلاتی قم

10.22091/ptt.2020.4469.1577

چکیده

در حوزه معارف قرآنی یکی از مباحث اختلاف بر انگیز بین مفسران قرآن، حمل آیات خطاب بر زبان تمثیل (نمادین) یا زبان حقیقت است. از این نمونه می توان به آیه "ثُمَّ استوى اِلىَ السَّماءِ و هى دُخانٌ فقالَ لَها و لِلارضِ أئْتیا طَوعاً اَوکَرها قَالتا اَتینا طائِعینَ "(11، فصلت) اشاره نمود که برخی از مفسران آن را بر زبان حقیقی و بسیارى ایشان از مفسران متقدم و چه مفسران کنونی با ذکر دلایلی آن را بر زبان نمادین حمل کرده‌اند. این پژوهش ضمن تبیین زبان تمثیل و نمادین و بررسی دلایل طرفداران خطاب حقیقی و تمثیلی، با تکیه بر پذیرش تسری آگاهی و هوشمندی در موجودات هستی اما در مراتب گوناگون، آیه را داراى دو سطح معنایی یافته، نخست سطحی که مخاطب آن دارای فهم ساده عرفى است و دیگر سطحی که قادر به فهم حقیقت معناى آیه است. به استناد مرتبه نخست، آیه تمثیل و از مصادیق زبان نمادین و به استناد مرتبه دوم، آیه بر معناى حقیقى که سرایت علم و شعور در موجودات است، دلالت دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Revising the interpretative views of the commentators in the verse of the math (11foselat) with an adaptive approach

نویسندگان [English]

  • abbas sharifi 1
  • gholamreza khoshneat 2
1 Academic Member of Shahid Mahallati Qom  
2 Faculty of Shahid Mahallati Higher Education Complex of Qom
چکیده [English]

In the field of Qur'anic teachings, one of the most controversial issues among Qur'anic commentators is the transmission of verses addressed in the language of allegorical or symbolic language. This example can be found in verse:
"ثُمَّ استوى اِلىَ السَّماءِ و هى دُخانٌ فقالَ لَها و لِلارضِ أئْتیا طَوعاً اَوکَرها قَالتا اَتینا طائِعینَ "(11، فصلت) He pointed out that some commentators carried it in the real language and many of the earlier commentators, and what current commentators have for some reason carried it in symbolic language. This study, while explaining the allegorical and symbolic language and examining the reasons for the proponents of true and allegorical addressing, relies on the widespread acceptance of consciousness and intelligence in the beings but in many different ways, the verse has two semantic levels, the first of which the audience has a simple common understanding. Is another level capable of understanding the truth of the meaning of the verse. According to the first order, the verse is an allegory, and the symbolical language, and the second order, the verse implies the true meaning which is the spread of knowledge and understanding in beings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Address؛ allegory؛ truth؛ lust؛ butter
  • foselat
CAPTCHA Image