نویسنده = غلامحسین اعرابی
تعداد مقالات: 6
1. مبانی قرآنی «نصرت الهی» در کلام امام خمینی(ره) و مفسران

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1399، صفحه 7-18

10.22091/ptt.2020.5335.1730

غلامحسین اعرابی؛ علی احمد ناصح؛ لیلا جنتی


2. مدیریت اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی با تکیه بر سیرة حضرت یوسف(ع) (از نگاه مفسران فریقین)

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1398، صفحه 145-170

10.22091/ptt.2019.3430.1396

سیدمحمدرضا موسوی شلحه؛ غلامحسین اعرابی؛ سعید فراهانی فرد


3. شیوة تربیتی قرآن کریم درتغییر رفتار مخاطبان عصر نزول در آیات نهی از ربا از دیدگاه فریقین

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1397، صفحه 65-89

10.22091/ptt.2019.2972.1318

غلامحسین اعرابی؛ علی احمد ناصح؛ رضا نجفی


5. بررسی ویژگی‌هایِ آل فرعون در تفاسیر فریقین

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1395، صفحه 31-48

10.22091/ptt.2016.820

غلامحسین اعرابی؛ ابوالفضل صادقی


6. بررسی مکتب تفسیر علمی از دیدگاه مفسران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 95-116

10.22091/ptt.2015.539

اسمر جعفری؛ غلامحسین اعرابی