نویسنده = مهدی حامدسقایان
بررسی تطبیقی سطوح روایت و عناصر آن در قصص سورۀ کهف

دوره 2، شماره 2، آذر 1395، صفحه 187-206

10.22091/ptt.2016.866

مهدی حامدسقایان؛ رضا عباسی؛ عبدالله بکی