اهداف و چشم انداز

نشریه «پژوهش‌های تفسیر تطبیقی» دوفصلنامه علمی–پژوهشی در حوزۀ قرآن، علوم قرآنی، اسلام، تفسیر، تفاسیر شیعه و تفاسیر اهل سنت است که توسط دانشگاه قم و با حمایت معنوی و علمی انجمن ایرانی مطالعات قرانی و فرهنگ اسلامی منتشر می‌شود. نشریه «پژوهش‌های تفسیر تطبیقی» مقاله‌های علمی، پژوهشی و مروری به زبان فارسی به همراه چکیده و منابع به انگلیسی منتشر می‌کند. این نشریه محفلی و محملی ارتباطی برای بحث و تبادل نظر علمی میان مفسران و متخصصان حوزه علوم قرآنی و تفسیر است.

    در این نشریه، مقالاتی انتشار می‌شود که به صورت تطبیقی در یکی از عرصه‌های دیدگاه‌های تفسیری، اختلاف‌نظرها یا اشتراک‌نظرهای تفسیری بین شیعه و سایر فرقه‌های اسلامی یا بین دو فرقه یا دو مکتب یا مذهب از فرق، مکاتب و مذاهب اسلامی نگاشته شده باشد. حوزه‌های موضوعی نشریه عبارتند از:

- قرآن

- تفسیر قرآن

- علوم قرآن و تفسیر

- تفاسیر شیعه

- تفاسیر اهل سنت

- علوم قرآنی