نویسنده = محمود قاسم زاده خشکرودی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی دیدگاه‌ها درباره عبارت «من السَّماء» در آیات مربوط به باران

دوره 5، شماره 10، اسفند 1398، صفحه 55-82

10.22091/ptt.2018.2551.1236

محمود قاسم زاده خشکرودی؛ محمدکاظم رحمان ستایش