کلیدواژه‌ها = انباشت ثروت
منظورشناسی و مصداق یابی کنز با تحلیل تطبیقی آرای مفسران

دوره 5، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 173-196

10.22091/ptt.2019.2921.1314

محمدعلی نظری؛ محمدعلی رضایی کرمانی؛ علی اسدی اصل