کلیدواژه‌ها = غوایت آدم(ع)
« عصیان و غوایت حضرت آدم(ع) از منظر مفسران فریقین؛ تفسیر آیه 121 سوره طه»

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 دی 1402

10.22091/ptt.2024.9347.2232

اشکان جوانمرد؛ سید رضا مؤدب