کلیدواژه‌ها = دیدگاه شیعه
بررسی تطبیقی دیدگاه تفسیری- کلامی إبن-شهرآشوب با فِرق کلامی در متشابه‌القرآن

دوره 1، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 117-142

10.22091/ptt.2015.538

محمد صادق حیدری؛ زینب السادات حسینی؛ سید علی اکبر ربیع نتاج