سیر تحول تطبیق در تفاسیر اهل سنت

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مرکز تحقیقات علوم قرآن و حدیث و طب، دانشگاه علوم پزشکی تهران

2 طلبه سطح 4 حوزه علمیه کوثر، رشته تفسیر تطبیقی

10.22091/ptt.2021.3233.1754

چکیده

چکیده

«تطبیق» با معادل‌هایی نظیر: «موازنه»، «مقارنه» و «مقایسه» بکار رفته است. در شیوه «تطبیق» و «مقایسه» دو یا چند دیدگاه یا مکتب در مورد موضوعی خاص که با یکدیگر سنخیت دارند، مورد بررسی و نقادی قرار گرفته تا وجوه اشتراک و اختلاف آنها مشخص شده و برتری‌ها و ضعف‌های هر یک هویدا شود و در نهایت اولویت یکی بر دیگری به اثبات رسد. یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که تا قبل از قرن دوم در تفاسیر اهل سنت اثری از تطبیق دیده نمی‌شود بلکه احادیث و روایات مورد قبول صحابه و تابعین بدون در نظر گرفتن دیدگاه مخالف، نقل شده است. در قرن چهارم با شکل گیری مذاهب دیگر و رشد آن نظیر معتزله، برخی تفاسیر در حد جمع آوری نظرات و آراء(موازنه و مقارنه) پیش رفته سپس با شدت گرفتن تحولات سیاسی و اجتماعی، فرصتی برای نقد و بررسی و ابراز نظرات (مقایسه)پیدا شد. این پژوهش، روش توصیفی و تحلیلی را بکار برده و در مسیر تحولات تطبیق و توسعه‌ی معنایی آن به نکته‌ی مهم نوفهمی دست یافته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

the evolution of collation in sunni interpretations

نویسندگان [English]

  • nikzad iesazadeh 1
  • leila khalaj 2
1 دانشگاه علوم پزشکی تهران
2 kosar
چکیده [English]

the evolution of collation in sunni interpretations

The term "Comparison" has literally been applied parallel to the counterbalance, simultaneous and analogy, however, the application of comparing and analogy are mostly similar in examining the correspondence between the schools of thought. These methodologies help exploring pros and cons and ultimately the superiority of one over another. The findings indicate that before the second century there had been no signs of applying comparison in Sunni commentries methodologyEven there had been no mention to the contradictory view points regarding approved narrations among companions and then their descendants

In the fourth century, with the establishment and development of other schools, such as Mu`tazily, a number of commentries began to consider some contradict opinions using counterbalance and simultaneous methoddology The drastic trend of political and social changes then led to the criticism by which the comparative methodology emerged

This article has been written in a format of analysis and comparison to achieve a new and important way of better understanding and explanation.

Keywords: Quran, comparative commentray, counterbalance commentray, simultaneous commentray, analogical commentray

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Quran
  • comparative commentray
  • counterbalance commentray
  • simultaneous commentray
  • analogical commentray
CAPTCHA Image