بررسی تطبیقی مصادیق اعجاز محتوایی از دید مفسران فریقین

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 علوم تحقیقات

2 استاد دانشگاه تهران

3 دبیر

10.22091/ptt.2022.5747.1793

چکیده

بسیای از مفسران در بررسی موضوع اعجاز در قرآن کریم، بیشتر بر اعجاز بلاغت و فصاحت توجه داشته اند. در حالی که نوع مهمی از اعجاز در قرآن کریم، اعجاز محتوایی است. این نوع اعجاز با مفاهیم درونی قرآن ارتباط دارد و آنچه از تطبیق استنتاج می‌گردد معین آنست که توجه به این نوع اعجاز در طی قرون مختلف با شدت و ضعف‌هایی روبرو بوده‌است. بر همین اساس نیز در این پژوهش با رویکرد تحلیلی - تطبیقی بررسی مصادیق اعجاز محتوایی از دید فریقین پرداخته شده‌است. در تطبیق دو دیدگاه می توان گفت که مفسران شیعه و اهل سنت در بیان ابعاد اعجاز محتوایی همچون اختلاف ناپذیری، اخبار غیبی، جامعیت قرآن و اعجاز علمی اختلاف چندانی با هم ندارند و عمده اختلاف دیدگاه آن‌ها، مربوط به شدت و ضعف توجه به این مصادیق است که توجه مفسران اهل سنت در قرون اولیه به این مولفه ها بیشتر بوده‌است، ولی در دوران معاصر دانشمندان شیعه توجه فزون‌تری به این مولفه‌ها داشته‌اند. بررسی عمیق‌تر دیدگاه‌های فریقین نشان داد که در مورد بطون قرآن با وجود مسلم دانستن این مولفه در نقل اهل سنت با اندک اغماض از پیامبر(ص) یا صحابه بحثی مطرح نمی شود، در حالی که شیعه بدان اهتمام ویژه داشته‌است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

بررسی تطبیقی مصادیق اعجاز محتوایی از دید مفسران فریقین

نویسندگان [English]

  • lotfali abdollahi vashan 1
  • majid maaref 2
  • hosein hoseini 1
  • samaneh zarei 3
1 olom tahghighat
2 tehran university
3 dabir
چکیده [English]

abstract one of the miracle that enables the commentators to think is a miracle of content; this type of miracle is associated with the internal concepts of the quran, and what is most important is that the teachings of the qur 'an have been characterized by اختلاف such as legislative, directional, ethical, moral, and content that are based on the belief that the teachings of the qur' an have a particular emphasis on the nature of the quran, while the shia believes it is the only real reference for the disposal of illusions. therefore, this paper tries to explore comparative study with descriptive - analytical approach of attitude, time approach, design methoabstract one of the miracle that enables the commentators to think is a miracle of content; this type of miracle is associated with the internal concepts of the quran, and what is most important is that the teachings of the qur 'an have been characterized by اختلاف such as legislative, directional, ethical, moral, and content that are based on the belief that the teachings of the qur' an have a particular emphasis on the nature of the quran,

کلیدواژه‌ها [English]

  • miracles
  • Shiites
  • People of Cent
  • Contents
  • Nabadiri Difference
  • A Generous Quran
CAPTCHA Image