بررسی تطبیقی دیدگاه مفسران فریقین در چگونگی تحقّق هدف از خلقت در آیه 56 سوره ذاریات

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 جمهوری اسلامی ایران، استان گلستان، شهرستان گنبد کاووس، دانشگاه دولتی گنبد کاووس، دانشکده علوم انسانی، استادیار گروه الهیات، علوم

2 عضو هیات علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد. ایران

10.22091/ptt.2022.8448.2135

چکیده

مسئله‌ی هدف آفرینش در آیه پنجاه و ششم سوره ذاریات یکی از مسائلی است که تفاسیر متعددّی درباره آن ارائه شده است. پژوهش حاضر، با جمع‌آوری داده‌های کتابخانه‌ای و روش پردازش توصیفی ـ تحلیلی و تطبیقی تفاسیر فریقین، بنیان این دگرگونی برداشت را اختلاف مدارس و رویکرد تفسیری مفسران قلمداد کرده است. یافته‌ای که براساس آن می‌توان آرای اهل تفسیر را در سه دسته ارزیابی نمود. دسته‌ی نخست، مخاطبان آیه را تنها مؤمنانِ جن و انس دانسته و این‌گونه هیچ اشکالی را متوجّه آیه نمی‌دانند. همچنین دسته‌ی دوم، با توجّه دادن به غرض‌محوری حرف لام در «لِیَعبُدونَ»، متعرّض هیچ‌گونه بحث اعتقادی مرتبط با آیه نشده‌اند. این در حالی است که دسته‌ی سوم، با عام تلقّی کردن خطاب آیه و مشکلِ تحقّق نیافتن هدف خلقت درباره‌ی نافرمانان ثقلین، در پی حلّ پیچ معنایی عارض شده درباره‌ی افعال الهی هستند. در این میان بعضی با تلاش‌هایی باورمندانه سعی در دفع این اشکال نموده‌اند. و گروهی با رویکرد عصری و نجات‌بخش دانستن آموزه‌ی عبادت، خود را از معضل نظری مطرح شده رهانیده و با مطلوب خواندن عبادت و نقش به سزای آن در تقویت ایمان، رستگاری مخاطبان در دو سرای را مقصود خدای متعال از این گزاره وحیانی دانسته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative study of Shia and Sunni commentators' views on how to achieve the purpose of creation in verse 56 of Surah Dhariyat

نویسندگان [English]

  • Sayedmahdi Rahmati 1
  • Fatima Haji Akbari 2
1 Islamic Republic of Iran, Golestan Province, Gonbad Kavous County, Gonbad Kavous State University, Faculty of Humanities, Assistant Professor of Theology. Quran and Hadith Sciences
2 Assistant Professor, Kosar University of Bojnord, Iran.
چکیده [English]

The fifty-sixth verse of Surah Dhariyat is one of the verses expressing the purpose of creation in the Qur'an, which has been given numerous interpretations. The current library research, by reading and describing and analyzing different interpretations, has considered the basis of this change of perception to be the differences between the schools and the interpretive approach of the commentators. As the opinions of the commentators can be placed in three categories. In the first category, the audience of the verse considers only the believers in jinn and man, and in this way, they do not see any problems in the verse. Also, the second category, paying attention to the central purpose of the letter Lam in "Liyaabdoun", did not have any religious debates related to the verse. This is while the third group, by generalizing the address of the verse and the problem of not achieving the goal of creation about the disobedient ones, are seeking to solve the complex meaning about divine actions.In the meantime, some have tried to overcome these problems with credible efforts. And a group with a modern and savior approach of understanding the doctrine of worship have freed themselves from the raised theoretical problem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • creation
  • purpose
  • worship
  • Quran
  • Comparative Interpretation
CAPTCHA Image