بررسی تطبیقی نقش عدالت صحابه در اعتبار فهم سلف در دین شناسی از دیدگاه سلفیه و امامیه

نوع مقاله : علمی و پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه قم

2 دانشیار دانشگاه قم

10.22091/ptt.2023.8793.2177

چکیده

در تحقیق مذکور ، بررسی فهم سلف به استناد فضیلت و عدالت همه صحابه مطرح گردیده ، یک نظر وجود دارد که همه اصحاب پیامبر دارای فضیلت و عدالت هستند، بنابراین فهم سلف نسبت به خلف حجیت دارد ،مفسرین اهل سنت به آیات مختلفی از قرآن استناد نموده اند ،اما در تفاسیر شیعه این دیدگاه مطلق نیست، دیدگاه اهل سنت به استناد قرآن صحیح نیست زیرا برخی از صحابی مورد مذمت قرار گرفته اند و درقرآن کاربرد لفظ فاسق ، منافق ، حیله گر ، درباره برخی از صحابی در آیات کتاب وحی از یک طرف و نقطه نظرات علمای شیعه و بعضی از علمای اهل سنت پیرامون ضعف ایمان و عقیده تعدادی از آن صحابی از طرف دیگر دال بربطلان عدالت و فضیلت جمیع صحابه از مواردی است که مورد بررسی قرار گرفته است و اینگونه نتیجه گیری شده است که نظریه صواب و قول صحیح که متعادل است آن است که برخی از صحابه که در ایمان و همراهی با پیامبر و حتی بعد از رحلت پیامبر ثابت قدم بوده اند عادل هستند وفضیلت دارند و برخی دیگر که در این مسیر لغزش های بزرگ داشته اند از دایره عدالت و فضیلت خارج هستند .

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A comparative study of the validity of the understanding of the Salaf based on the view of virtue and justice of the Companions in the commentators of Fariqin

نویسندگان [English]

  • Ali Mohammad Lorvand 1
  • ali God bless you 2
1 University of Qom
2 Associate Professor of Qom University
چکیده [English]

In the mentioned research, the examination of the understanding of the predecessors based on the virtues and justice of all the companions was proposed, there is an opinion that all the companions of the Prophet have virtues and justice, therefore the understanding of the predecessors has authority over the successors, Sunni commentators have cited various verses of the Qur'an. but in the interpretations of Shia, this view is not absolute, the opinion of the Sunnis is not correct based on the Qur'an because some Companions have been condemned, and in the Qur'an, the word fasq, hypocrite, trickster is used about some Companions in the verses of the Book of Revelation, on the one hand And the point of view of the Shia scholars and some of the Sunni scholars regarding the weakness of the faith and belief of some of those Companions, on the other hand, indicates the invalidity of the justice and virtue of all the Companions, is one of the cases that have been investigated and it has been concluded that the theory of correctness and promise What is correct and balanced is that some of the Companions who have been steadfast in their faith and companionship with the Prophet even after the Prophet's death are just and virtuous,

کلیدواژه‌ها [English]

  • understanding
  • Salaf
  • virtue
  • justice
  • Sahabi
CAPTCHA Image